Economie

07 APRIL 2015

VBGW-bijeenkomst over positieve ontwikkelingen op Corpus den Hoorn

Afgelopen jaar hebben de VBGW, gemeente, vastgoedeigenaren en gebruikers met elkaar de schouders eronder gezet om Corpus den Hoorn een kwaliteitsimpuls te geven. Deze samenwerking heeft tot nu toe al tot veel mooie dingen geleid. Zo is er meer contact onderling, staat de uitvoering van de groenverbinding naar de Piccardthofplas in de startblokken en is er een eerste gebouw in de race om energieneutraal gemaakt te worden. Daarnaast liggen er kansen om de (fiets)mobiliteit te verbeteren.

Alle ondernemers en huurders van kantorenpark Corpus den Hoorn zijn van harte welkom op de VBGW-bijeenkomst op maandag 20 april over de positieve ontwikkelingen die gaande zijn in dit gebied. De bijeenkomst start om 15.00 uur bij Lentis, Laan Corpus den Hoorn 102-2.

In mei starten de werkzaamheden om de verkeersituatie rond het Martini Ziekenhuis aan te pakken. Aansluitend op de VBGW-bijeenkomst organiseert de gemeente ook bij Lentis een inloopbijeenkomst met alle informatie hierover.

Programma

15:00  Inloop met koffie thee

15:30  Stand van zaken gebiedsproces (Bart van de Velde – APPM)

  •   Korte terugblik
  •   Groenproject Schweitzerlaan-Piccardthofplas
  •   Kantoor vol energie
  •   Vervolg

16:15  Mogelijkheden voor mobiliteit, Groningen Bereikbaar (Martin Dijkstra)

16:45  Borrel

17:00  Start Inloopbijeenkomst over plannen rond de bereikbaarheid rond het Martini Ziekenhuis

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via simonleijendekker@vbgw.nl

Gerelateerd Economie Bedrijvenvereniging WEST
VBGW-bijeenkomst over positieve ontwikkelingen op Corpus den Hoorn
VBGW-bijeenkomst over positieve ontwikkelingen op Corpus den Hoorn