Bereikbaarheid

24 APRIL 2015

VBNO houdt vinger aan de pols bij plannen rond bruggen over Van Starkenborghkanaal

De VBNO houdt nadrukkelijk een vinger aan de pols bij de planvorming rond de bruggen over het Van Starkenborghkanaal. De bedrijvenvereniging doet mee aan de bijeenkomsten van de Klankbordgroep Planstudie Oosterhamriktrace. Onlangs was er een bijeenkomst over de stand van zaken.

In het kader van de opwaardering van de scheepvaartroute van Groningen naar het IJselmeer moeten de bruggen over het Van Starkenborgkanaal geschikt worden gemaakt voor hogere (binnenvaart)schepen. Zo zijn ook in beschouwing genomen de busbaan richting Kardinge en de Gerrit Krolbrug.

De ontwikkelingen hebben gevolgen voor de bedrijventerreinen in noordoost. Meer informatie over de stand van zaken en het verdere traject, leest u op de site van de VBNO.

Gerelateerd Bereikbaarheid VBNO
VBNO houdt vinger aan de pols bij plannen rond bruggen over Van Starkenborghkanaal
VBNO houdt vinger aan de pols bij plannen rond bruggen over Van Starkenborghkanaal