Interviews

28 JANUARI 2015

Vereniging Bedrijven Groningen West ook in 2015 actief voor vele ondernemers aan westkant van Stad

De vereniging van- en voor bedrijven aan de westelijke zijde van Groningen - de Vereniging Bedrijven Groningen West - heeft in 2014 een goed- en vooral een zeer actief jaar achter de rug. Niet alleen was er bij deze vereniging sprake van lichte groei van het ledenbestand, maar de vereniging was bij tal van initiatieven betrokken. Deze initiatieven varieerden  van de afronding van de renovatie van het bedrijventerrein Hoendiep, tot participatie in het herziene bestemmingsplan van de Zernike Campus. En van voorzieningen voor elektrische fietsen op Kranenburg tot een marketingplan voor de winkeliers in Helpman of groenonderhoud op Corpus den Hoorn.

‘VBGW kijkt terug op een goed 2014, een jaar waarin op diverse terreinen mooie projecten zijn gerealiseerd. Ook heeft de VBGW de banden met de gemeente Groningen aangehaald door het ondertekenen van het Convenant Ondernemend Groningen. Maar daarnaast was er ook veel gelegenheid om de onderlinge banden te versterken, zoals een succesvol volleybaltoernooi in juni aan het Paterswoldsemeer’, vertelt Klaas Holtman, voorzitter van de VBGW.

De VBGW heeft momenteel zo’n 225 leden. Er zijn ruim 700 bedrijven gevestigd in Groningen West. De vereniging is ook wat betreft dit ledenbestand ambitieus, en streeft er naar om uiteindelijk tweederde van alle bedrijven in het ledenbestand te kunnen inschrijven. De VBGW wil dat bereiken door naast belangenbehartiging richting bijvoorbeeld de gemeente Groningen, de leden ook concrete voordelen te bieden. Bijvoorbeeld door het borgen van parkmanagement of het initiëren van collectieve deals.

De VBGW ontstond in 2009 door een samenwerking van de bedrijvenparkverenigingen Peizerweg e.o., Hoendiep, Corpus den Hoorn Zuid e.o., Zernike Campus Groningen, Hoogkerk/Westpoort en het Overlegplatform Kranenburg.

‘De VBGW is dus actief op een zeer breed front, en gelukkig levert dat ook veel op. Maar: alle projecten betekenen wel behoorlijk wat inzet door de verenigingsmanager Simon Leijendekker. En daarom bezint  het bestuur zich nu wel op de vraag of VBGW zo verder kan gaan, of dat de vereniging verder zal moeten professionaliseren’, vertelt  Klaas Holtman. Deze kwestie zal aan de orde komen tijdens de algemene ledenvergadering op 19 februari aanstaande in het kantoor van Grontmij op Kranenburg. Overigens is ook Wethouder Joost van Keulen uitgenodigd bij deze vergadering om met hem van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de economie van Groningen

2015

Voorzitter Klaas Holtman vindt dat er ook in 2015 er, naast aandacht voor alle nieuwe ontwikkelingen, oog moet blijven voor het zittende bedrijfsleven en voor de mensen die in het verleden hun nek hebben uitgestoken. Extra alertheid is gewenst om ook de gemeente kritisch te volgen juist nu de gemeente Groningen minder financiële mogelijkheden heeft.

‘Daarnaast zal ook de bereikbaarheid veel aandacht van de VBGW vergen. De ombouw van de zuidelijke Ringweg is positief op de langere termijn maar vraagt veel van de omgeving tijdens de verbouwing de komende jaren. In het hele gebied zullen effecten optreden en met de bedrijven zal gezocht moeten worden naar extra inspanningen om de gebieden bereikbaar en aantrekkelijk te houden. . De bedrijven moeten wel vindbaar zijn en blijven voor klanten en leveranciers, ook tijdens de verbouwing! ’

 

Helpman en Paddepoel

Klaas Holtman noemt het ook verheugend dat winkelgebieden als Helpman, Overwinningsplein, Vinkhuizen, Hoogkerk en Paddepoel met concrete plannen bezig zijn om ook in de toekomst interessant en aantrekkelijk te blijven.

‘Er gebeurt dus ontzettend veel in Groningen West, en de bedrijven zijn op tal van manieren actief om zaken te verbeteren. Dat kost wel veel inspanning voor het bestuur,  dat er veel tijd en energie in stopt, in samenwerking met de medewerkers bij het Ondernemerstrefpunt en het Servicepunt Detailhandel. Maar het eindresultaat telt, en als dat er allemaal toe leidt dat het steeds beter ondernemen wordt in Groningen -West, dan hebben we dat er met z’n allen graag voor over!’, aldus VBGW-voorzitter Klaas Holtman. 

Gerelateerd Interviews Bedrijvenvereniging WEST
Vereniging Bedrijven Groningen West ook in 2015 actief voor vele ondernemers aan westkant van Stad
Vereniging Bedrijven Groningen West ook in 2015 actief voor vele ondernemers aan westkant van Stad