08 JANUARI 2015

Vereniging Bedrijven Noord-Oost: Opvallende markeringen langs oostelijke ringweg

Bedrijven in het Noord-Oosten van de stad, nabij Kardinge en Ulgersmaborg, zijn straks vanaf de oostelijke ringweg aanzienlijk makkelijker te vinden. Bij de afslagen of viaducten langs de oostelijke ringweg zullen opmerkelijke iconen komen, waardoor automobilisten sneller kunnen zien bij welk bedrijventerrein ze moeten zijn. Tenminste wanneer de financiering rond komt van de plannen van de Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) om dergelijke markeringen re realiseren.

 ‘Maar we hebben er goede hoop op dat dat zal lukken, mede dankzij steun vanuit het Fonds Ondernemend Groningen en wellicht ook vanuit gemeente en provincie Groningen’, zegt Guus Vries. Het betreffende plan zou namelijk ook nog wel eens soort van pilot-project kunnen fungeren voor de gehele ringweg, ook daar zouden de afslagen kunnen worden voorzien van herkenbare markeringen.

Guus Vries is voorzitter van de VBNO. Bij deze bedrijvenvereniging zijn circa 150 bedrijven aangesloten. De VBNO is de bedrijvenvereniging voor de bedrijven gelegen in de Noord-Oostelijke taartpunt van de stad Groningen, begrensd door de Oostersingel/Bloemsingel en het Damsterdiep/Eemskanaal.

De VBNO zet zich op meerdere fronten in voor de belangen van haar leden. Niet alleen door te streven naar een goede vindbaarheid vanaf de oostelijke ringweg, maar ook naar een goede bereikbaarheid van de bedrijven. Zo lanceerde VBNO vorig jaar het plan om ook fietsers over de busbaan vanaf de Oosterhamikkade te laten rijden. Vorige week werd bekend dat ook het UMCG daar voorstander van is. Het UMCG wil zelfs dat bekeken wordt of er ook auto’s over kunnen rijden.

‘Wij houden als VBNO de ontwikkelingen scherp in de gaten en zijn graag betrokken bij overleg om de bereikbaarheid van ons gebied te verbeteren, voor fietsers, maar zeker ook per auto’, aldus Guus Vries.

Volgens hem is VBNO niet alleen actief voor het behartigen van de belangen van haar leden, maar is het ook gewoon een gezellige vereniging. ‘Vandaar dat wij regelmatig het evenement “Borrel bij de buren” organiseren, waarbij het gastbedrijf zijn/haar onderneming kan presenteren en onze leden kunnen netwerken of  bijpraten. Wel zitten we er over na te denken om het concept wat aan te passen, wellicht in de vorm van een ontbijt of lunch bijeenkomst, mogelijk is dat is voor veel leden een geschikter tijdstip.’

Het komend jaar zal VBNO zich met verve inzetten voor zeer uiteenlopende zaken: van een nieuwe toekomst van het Simmerenterrein - waar nu niets mee gebeurt en sterke afbreuk aan het gebied doet-  tot het bevorderen van recreatie rond Kardinge, en van het verbeteren van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt , en het stimuleren van digitaal ondernemen, tot uitvoering van het Convenant Ondernemend Groningen.

‘Kortom: we zijn een levendige vereniging, die veel voor haar leden wil betekenen, om zo het ondernemen aan deze kant van de stad te optimaliseren. En dat het ook gezellig is zal ongetwijfeld weer blijken op onze Nieuwjaarsborrel op 22 januari aanstaande’, net als vorige jaren zullen weer veel leden de weg naar ons thuishonk “Eurokartracing & Bowling” weten te vinden, aldus Guus Vries.

 

Gerelateerd VBNO
Vereniging Bedrijven Noord-Oost: Opvallende markeringen langs oostelijke ringweg
Vereniging Bedrijven Noord-Oost: Opvallende markeringen langs oostelijke ringweg