Economie Bereikbaarheid

09 APRIL 2019

VNO-NCW Noord: ‘Op de bres voor snelle treinverbinding naar Randstad: de Lelylijn’

Noord-Nederland moet in de bres springen voor een aanzienlijk snellere treinverbinding naar de Randstad. Deze treinverbinding via Lelystad ( de 'Lelylijn') is noodzakelikk omdat Nederland de komende jaren met twee miljoen inwoners groeit, en het Noorden dan zeer belangrijk is als vestigingsplaats. Dat het kabinet onlangs liet weten niets te voelen voor zo’n Lelylijn omdat deze ‘te duur’ zou zijn is "beperkt Randstad-denken”. Dat schrijft oud-wethouder Ton Schroor van Groningen in zijn nieuwe hoedanigheid als directeur van ondernemersvereniging VNO-NCW Noord. Hij schrijft dat op zijn LinkedIn-pagina,

Directeur Schroor sluit zich aan bij het pleidooi van VNO-NCW Noord voorzitter Alfred Welink die in het Dagblad van het Noorden een lans brak voor de Lelylijn. Welink hekelt de staatssecretaris, die liet weten niets te zien in de Lelylijn. Het afblazen van de Lelylijn getuigt van een totaal gebrek aan visie. ,,Het is kortetermijndenken een staatssecretaris onwaardig’’, zegt Alfred Welink voorzitter VNO-NCW Noord.

Ton Schroor: ‘Onze voorzitter slaat de spijker op de kop. Dit is beperkt randstaddenken en Nederland onwaardig. We zijn in internationaal verband een postzegel en we weigeren stelselmatig om uit te stijgen boven het gemiddelde niveau. Nederland is gebaat bij goede verbindingen zowel via de weg, het spoor de lucht en water. Ondergronds en bovengrondse infrastructuur is hierbij onontbeerlijk’.

‘En wat schetst onze verbazing (weer), gelijk aan het afblazen van destijds de Zuiderzeelijn zet de regering de nieuwe Lelylijn met de grootst mogelijke dooddoener “het is te duur” bij het vuilnis. De situatie is in de afgelopen 10 jaar drastisch veranderd en dat wordt gevoegelijk vergeten. NL groeit de komende jaren met naar inschatting 2 miljoen inwoners. Waar gaan al die mensen wonen? In Amsterdam Noord?’

‘In Noord Nederland en Noord Duitsland vindt de komende jaren de grootste “energiewende” plaats van Europa. Met daarmee horende klimaat-innovatie, groeiende arbeidsvraag en transportbehoefte. Een logische deductie hiervan zou zijn dat het verstandig is dat we NL groter maken en sneller verbinden zowel intern als met het buitenland. Al deze kansen voor onze leefbaarheid en economie kunnen voorwaardelijk letterlijk en figuurlijk versnelling krijgen door snelle spoorverbindingen. Ontspoord, alweer.......’

Bron: https://www.linkedin.com/in/tonschroor/

Gerelateerd Economie Bereikbaarheid
VNO-NCW Noord: ‘Op de bres voor snelle treinverbinding naar Randstad: de Lelylijn’
VNO-NCW Noord: ‘Op de bres voor snelle treinverbinding naar Randstad: de Lelylijn’