Leefbaarheid

26 JUNI 2014

Volksvermaken bestaat vandaag precies 140 jaar

Vandaag, 26 juni, bestaat de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken 140 jaar. Ter gelegenheid daarvan legden de Volksvermakers een krans bij het graf van de oprichter van de vereniging, Meester Jan '28sten' Suringa.

Het Ontzet van Groningen in 1672 wordt sindsdien jaarlijks door de Groningers in Stad en Ommeland uitbundig gevierd. In 1872 vond het tweede eeuwfeest plaats. Het moet een schitterend geslaagd feest zijn geweest; Groningen had zoiets nog nooit gezien. Verantwoordelijk voor dit succes was een speciaal hiervoor in het leven geroepen commissie, gevormd door leden uit de Groninger burgerij. Dit succes leidde in 1873 tot het initiatief van het Hoofd der School, meester Jan Suringa, om de organisatie van de Groninger volksfeesten voortaan in handen te geven van een nieuw op te richten vereniging. Naast het nodige draagvlak onder de bevolking, werd hiermee structuur en continuïteit in het feestvieren nagestreefd.

Op 26 juni 1874 was de oprichting van de Vereeniging voor Volksvermaken een feit. Vanaf dat moment heeft Volksvermaken jaarlijks de organisatie van de Ontzetviering voor haar rekening genomen (en sinds 1947 ook de intocht van Sint Nicolaas). De andere 'ontzetsteden', Alkmaar en Leiden, volgden het Groninger voorbeeld in de jaren kort daarop. Volksvermaken is daarmee de oudste ontzetvereniging van Nederland. Ze ontving in 1974 het predicaat Koninklijk.

Meester Suringa (1821 – 1902) stond - zeker in de begindecennia - symbool voor de vereniging. Hij was alom bekend onder de naam 'Jan 28sten'. Gedurende een lange reeks jaren vervulde hij als secretaris de spilfunctie binnen de vereniging waar hij de grondlegger van was. Tot zijn dood heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de Groninger Ontzetviering. Hij was het eerste bestuurslid dat tot erelid van de vereniging werd benoemd. Suringa ligt begraven op de Zuiderbegraafplaats. Een hardstenen zuil waarop zijn in marmer uitgehouwen beeltenis, markeert zijn laatste rustplaats.

Gerelateerd Leefbaarheid
Volksvermaken bestaat vandaag precies 140 jaar
Volksvermaken bestaat vandaag precies 140 jaar