Bereikbaarheid

13 FEBRUARI 2015

Voorbereidingen tunnel Eemsgolaan en aanpak rotondes Hoogkerk starten eind deze maand

Met het kappen van bomen eind deze maand gaan de voorbereidende werkzaamheden van start voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising Eemsgolaan – Peizerweg en de aanpak van de rotondes bij Hoogkerk. Dit bleek dinsdagmiddag tijdens een gezamenlijke informatiebijeenkomst van de VBGW en de provincie voor ondernemers op Kranenburg bij Seats2Meet. Later dit kwartaal worden de kabels en leidingen verlegd en dan volgt de aanbesteding van het werk. De uitvoering van het totale project begint na de zomer. De tunnel moet in het derde kwartaal van 2016 operationeel zijn.

De bijeenkomst had twee doelen. Allereerst om de ondernemers op Kranenburg te informeren over de stand van zaken. Daarnaast wil de provincie graag de inbreng van ondernemers waar het gaat om een optimale bereikbaarheid en communicatie tijdens de werkzaamheden. Daarom was ook Groningen Bereikbaar vertegenwoordigd bij de bijeenkomst. Er staat immers een ingrijpende operatie op stapel.

Omwonenden en bedrijven klagen al langere tijd over de verkeerssituatie op de kruising van de busbaan Peizerweg – Eemsgolaan. In de plannen wordt de busbaan hoger aangelegd, de Eemsgolaan dieper in de grond aangelegd, en komt er in de kruising een tunnel. Daardoor hoeven fietsers en auto’s de bussen niet meer te kruisen. Dat is niet alleen veiliger, het levert de bussen ook een tijdsvoordeel op. De aanpassingen aan de rotondes bij Hoogkerk moeten eveneens zorgen voor een betere doorstroming. Daar lopen bussen nu minuten vertraging op in de ochtend- en avondspits.

‘Voorsorteren op wat gaat komen’

Onderdeel van de aanbesteding en belangrijk criterium bij de keuze voor de aannemer is het garanderen van een optimale bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Het verleggen van de kabels en leidingen is bewust buiten de aanbesteding gehouden, zo meldde de projectleiding, vanwege het grote belang van data-bereikbaarheid van de bedrijven op Kranenburg. Omleidingsroutes en de aanleg van een bypass maakt wel deel uit van de aanbesteding. De vraag aan ondernemers is om met ideeën en wensen te komen, die meegenomen kunnen worden in de eisen aan de aannemer oftewel voorsorteren op wat gaat komen. Daarnaast worden ondernemers opgeroepen mee te denken over alternatieven, waarvan er dinsdag al een paar ter tafel kwamen, zoals de inzet van e-bikes vanaf het Transferium of gezamenlijke pendelbusjes al dan niet via het Stadspark.

Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat de provincie half maart een informatiebijeenkomst organiseert waar ook bewoners voor uitgenodigd worden. De VBGW gaat alle ondernemers op Kranenburg benaderen om ideeën te inventariseren. Verder is afgesproken dat Groningen Bereikbaar tijdens de werkzaamheden zal gaan fungeren als het centrale loket voor vragen.

Gerelateerd Bereikbaarheid Bedrijvenvereniging WEST
Voorbereidingen tunnel Eemsgolaan en aanpak rotondes Hoogkerk starten eind deze maand
Voorbereidingen tunnel Eemsgolaan en aanpak rotondes Hoogkerk starten eind deze maand