Duurzaamheid

30 OKTOBER 2019

Groot warmtenet voor Paddepoel en Selwerd dichterbij: bankfinanciering vandaag ondertekend

De realisatie van een uniek ‘warmtenet’ waarmee grote delen van Paddepoel en Selwerd straks van warmte kunnen worden voorzien, is een stuk dichterbij gekomen. Er is namelijk financiering gevonden voor de ambitieuzen plannen. Vandaag, woensdag 30 oktober ondertekenen WarmteStad, haar aandeelhouders de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen en de Nederlandse Waterschapsbank de bankfinanciering voor Warmtenet Noordwest.

In juli gingen de gemeenteraad van Groningen en het waterbedrijf akkoord met het investeringsvoorstel van in totaal bijna 70 miljoen euro, dit is inclusief eerder gedane investeringen in het warmtenet en de tijdelijke warmtecentrale. Het bedrag wordt deels gedekt door de aandeelhouders van WarmteStad en aansluitbijdragen van gebouweigenaren. De rest wordt door de Nederlandse Waterschapsbank gefinancierd. Dit moment wordt morgen officieel gemarkeerd. 

Warmtenet Noordwest
In de toekomst kunnen meer dan 10.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in Groningen-Noord gebruik maken van duurzame warmte in plaats van aardgas. WarmteStad is daarmee een prominente speler voor het behalen van ‘Groningen CO2-neutraal 2035’.

Het eerste deel van het warmtenet is in 2017 aangelegd op Zernike. Dit jaar wordt het net uitgebreid naar Paddepoel, de werkzaamheden zijn daar momenteel druk gaande. In 2020 breidt het net uit richting Selwerd.

WarmteStad
WarmteStad is het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, dat aan bedrijven en inwoners van de stad Groningen voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte (en/of koude) oplossingen biedt. Naast Warmtenet Noordwest is er op het Europapark een warmte- en koudebron, waar meerdere grote gebouwen duurzaam verwarmd en gekoeld worden. 

Gerelateerd Duurzaamheid Bedrijvenvereniging WEST
Groot warmtenet voor Paddepoel en Selwerd dichterbij: bankfinanciering vandaag ondertekend
Groot warmtenet voor Paddepoel en Selwerd dichterbij: bankfinanciering vandaag ondertekend