Duurzaamheid Campus Groningen

18 DECEMBER 2018

WarmteStad en de Hanzehogeschool Groningen nemen warmtenet in gebruik

Woensdag nemen de Hanzehogeschool Groningen en WarmteStad officieel het warmtenet op Zernike in gebruik. Het warmtenet gaat de komende jaren de wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen duurzame warmte leveren als vervanging voor aardgas. 

De Hanzehogeschool Groningen is de eerste organisatie die wordt aangesloten op het vorig jaar aangelegde warmtenet. Het warmtenet wordt gevoed door een tijdelijke warmtevoorziening. In 2020 wordt een nieuwe sprong voorwaarts gemaakt: dan wordt het net gevoed door een nieuwe duurzame bron, onder meer met restwarmte uit datacenters. In 2019 wordt het warmtenet uitgebreid naar Paddepoel.  

Tijdelijke Warmtevoorziening

De tijdelijke warmtevoorziening maakt gebruik van warmtekrachtkoppelingen. Deze ‘mini-elektriciteitscentrales’ maken stroom en warmte. Hiermee wordt het water in het warmtenet verwarmd en worden de pompen van stroom voorzien. De stroom die overblijft, wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. De tijdelijke centrale is ook een eerste stap van daadwerkelijke afbouw van CO2. 

 “Mooi dat het warmtenet nu echt gaat stromen”, aldus Paul van der Wijk namens het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. “We zijn trots dat we als Hanzehogeschool als eerste mogen aansluiten. Dit past natuurlijk bij onze ambitie op gebied van duurzaamheid. We kijken dan ook uit naar de vervolgstappen waarin nog meer gebruik gemaakt gaat worden van duurzame energiebronnen, zoals restwarmte van datacenters. Uiteindelijk draagt dit allemaal bij aan de ambitie van de Hanzehogeschool om in 2025 zoveel mogelijk aardgasloos te zijn en in 2035 CO2-neutraal.”

Dick Takkebos, directeur WarmteStad: “We zijn blij dat we het warmtenet nu echt in gebruik kunnen nemen en de Hanzehogeschool Groningen als eerste organisatie mogen aansluiten op het warmtenet. Een startmoment met veel moois in het verschiet! In de toekomst sluiten hier duizenden woningen en gebouwen op aan.”

 

 

Gerelateerd Duurzaamheid Campus Groningen Bedrijvenvereniging WEST
WarmteStad en de Hanzehogeschool Groningen nemen warmtenet in gebruik
WarmteStad en de Hanzehogeschool Groningen nemen warmtenet in gebruik