Economie Leefbaarheid

23 FEBRUARI 2015

Wethouder Joost van Keulen: vergoeding meerkosten bouwplannen ook voor individuele ondernemers

Alle ondernemers die meerkosten moeten maken om bouwplannen aan te passen in verband met aardbevingsrisico, kunnen aanspraak maken op de pot van 50 miljoen euro die het Rijk de gemeente Groningen hiervoor heeft toegezegd. Dat stelde wethouder Joost van Keulen nadrukkelijk tijdens de ledenvergadering van de VBGW afgelopen week. Hij roept ondernemers dan ook met klem op zich te melden als grootschalige verbouw- of nieuwbouwplannen vertraging dreigen op te lopen door de nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR).

Tijdens de VBGW-bijeenkomst zei de wethouder dat bij ondernemers de indruk bestaat dat de 50 miljoen alleen bestemd zou zijn voor versterking van gemeentelijke gebouwen, het UMCG en panden van de Hanzehogeschool. Dit is nadrukkelijk niet het geval, aldus Van Keulen. De 50 miljoen euro is bedoeld ter compensatie voor de meerkosten om tot 1 oktober alle lopende en geplande nieuwbouw in de stad Groningen aardbevingsbestendig te kunnen maken. Zo moet voorkomen worden dat de bouw stilvalt en daarmee de stedelijke economie wordt aangetast. Daarnaast wordt een deel van het geld besteed om 11 voorbeeldgebouwen aardbevingsbestendig te maken. De aanpak van deze gebouwen kan als voorbeeld dienen bij het aardbevingsbestendig maken van andere.

Het gaat dus niet om eventuele schade aan bestaande panden als gevolg van een aardbeving: die schade moet gemeld worden bij het CVW. Het ministerie van Economische Zaken legt momenteel de laatste hand aan de exacte regeling voor het melden en de afhandeling van meerkosten bij bouwplannen in de stad. Meer informatie daarover volgt.

Zie voor achtergrondinformatie ook de aardbevingspagina op de website van de gemeente.

Gerelateerd Economie Leefbaarheid Bedrijvenvereniging WEST
Wethouder Joost van Keulen: vergoeding meerkosten bouwplannen ook voor individuele ondernemers
Wethouder Joost van Keulen: vergoeding meerkosten bouwplannen ook voor individuele ondernemers