23 APRIL 2015

Winkelcentrum Paddepoel: Ondernemersfonds steunt marketingplan

Het Groninger Ondernemersfonds heeft onlangs besloten om een bijdrage te leveren aan het realiseren van plannen van de winkeliersvereniging De Paddepoel.

 

De vereniging Stichting Winkeliersvereniging De Paddepoel wil een jaarplan Marketing & Communicatie opstellen met behulp van een deskundige winkelcentrummanager. Tevens is behoefte aan coördinatie en winkelcentrummanagement.

 

Hierbij kan gedacht worden aan advies en aansturing op gebied van schoon-heel-veilig, vergroten van de bezoekersstroom door marketingacties, imagoverbetering van het winkelcentrum.

 

Hiertoe dient een meerjarenvisie te worden opgesteld, in samenwerking met alle betrokken partijen.

Het Fonds draagt graag haar steentje bij om e.e.a. te realiseren.

 

Gerelateerd
Winkelcentrum Paddepoel:  Ondernemersfonds steunt marketingplan
Winkelcentrum Paddepoel:  Ondernemersfonds steunt marketingplan