Economie

05 DECEMBER 2014

Young Advisory Group: kennis en kansen voor Groninger bedrijven

Consultants van de Young Advisory Group (YAG) geven strategisch advies aan multinationals, MKB-bedrijven en non-profitorganisaties. Het bijzondere is dat YAG gerund wordt door studenten van de RUG en dat het advieswerk volledig uitgevoerd wordt door academisch toptalent. YAG heeft al veel projecten uitgevoerd in de vier jaar van haar bestaan, maar wil haar activiteiten in de stad Groningen uitbreiden.

“Dit is de stad waar we onze kennis opdoen en die kennis willen we ook inzetten in onze stad, voor Groningse bedrijven en organisaties”, aldus Lorenzo Mandias en Martijn van den Bosch, consultants bij YAG. Om dit te stimuleren hebben zij eerder dit jaar drie ‘vouchers’ voor twee dagdelen gratis advieswerk aangeboden aan de gemeente Groningen, waar Groningse maatschappelijke organisaties, door de gemeente te selecteren, kosteloos gebruik van konden maken. De drie projecten werden het Forum, het Scheepvaartmuseum en Backbone050 en zijn onlangs afgerond.

YAG, met naast Groningen ook vestigingen in Rotterdam en Amsterdam, heeft tientallen projecten uitgevoerd, van marktanalyses tot financiële haalbaarheidsstudies en alles hier tussenin. Opdrachtgevers zijn veelal bedrijven en instellingen elders in Nederland. “Wat we graag willen, is juist onze kennis hier in de stad beschikbaar stellen. Groningen heeft te kampen met een ‘braindrain’: de kennis die mensen hier aan de RUG opdoen, wordt meegenomen uít Groningen in plaats van dat het wordt toegepast ín Groningen. Wij willen dat de stad veel meer profiteert van onze kennis”, legt Mandias uit. Vandaar het aanbieden van de vouchers.

Mandias: “De vraag vanuit het Forum aan ons was: hoe maken we het Forum commercieel rendabel zonder afbreuk te doen aan het culturele karakter? YAG heeft middels een brainstormsessie een aantal ideeën aangedragen en een indicatie gegeven welk idee het meest rendabel was en welke wellicht veel bezoekers zou trekken, maar minder opbrengst zou leveren.”

Directeur Dirk Nijdam van het Forum: “Voor het Forum is het altijd leuk om met mensen te spreken die met een 100% frisse blik tegen het project aankijken. YAG is aan de slag gegaan met een specifieke vraag (ic. meer commercie in het Forum in relatie tot culturele profiel) en heeft daarvoor interessante ideeën aangedragen. Het ene idee is rijper dan het andere maar het biedt zeker nieuwe aanknopingspunten.”

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft recent het aangrenzende Pomphuis aangekocht. Mandias: “Het idee was om hierin een horecagelegenheid te gaan exploiteren op zo’n manier dat het museum de baten ontvangt, maar er juridisch gezien wel twee onafhankelijke entiteiten bestaan. Op basis van juridische, bedrijfseconomische en fiscale factoren heeft YAG uiteindelijk een advies uitgebracht over de best passende rechtsvorm.”

Jan Wiebe van Veen, directeur van het Noordelijk Scheepvaartmuseum over de bijdrage van YAG: “Ik ben erg tevreden met de bijdrage van de leden van YAG. Ze hebben voor het museum onderzocht wat de beste ondernemingsvorm kan zijn van onze nieuwe horecagelegenheid aan de A en ze hebben dat professioneel en nauwkeurig gedaan. Voor onze instelling was het aanbod een uitkomst en het resultaat prima. Zeer aan te bevelen dus.”

Voor Backbone050 heeft YAG meegedacht met het bestuur om de visie over dit initiatief te vertalen naar een lange termijnvisie, door in een interactieve sessie de sterke en zwakke kanten van de organisatie te identificeren.

YAG is vier jaar geleden opgezet door een aantal Groningse studenten die een chauffeursbedrijf runden. Mandias: “Zij kwamen regelmatig in gesprek met ondernemers op de achterbank over allerlei bedrijfsproblemen. Die achterbankgesprekken leidden tot het idee dat er met name bij MKB-bedrijven behoefte is aan kwalitatief hoogwaardig bedrijfskundig advies, maar dat het benodigde budget er niet is om de ‘grote jongens’ onder de adviesbureaus in te schakelen. Er was kennelijk een gat in de markt voor fris, snel en betaalbaar strategisch bedrijfsadvies. Zo is YAG ontstaan.

De consultants zijn over het algemeen derdejaars of met hun masters bezig en afkomstig uit alle mogelijke studierichtingen, van Technische Natuurkunde en Economie tot Psychologie en Geneeskunde. Bureau Berenschot en Roland Berger bieden kosteloos ondersteuning in de vorm van trainingen en mensen van YAG doen zelf de selectie. Van den Bosch: “Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat het studenten zijn die met hun hoofd boven het maaiveld uitsteken en dat ze dit werk leuk vinden om te doen. Zo slaan we tegelijkertijd de brug tussen de studies en de arbeidsmarkt: Groningse bedrijven krijgen betaalbaar strategisch advies en studenten doen waardevolle ervaring op op de lokale arbeidsmarkt.”

Wie meer wil weten over de Young Advisory Group: www.yag.nl

Gerelateerd Economie
Young Advisory Group: kennis en kansen voor Groninger bedrijven
Young Advisory Group: kennis en kansen voor Groninger bedrijven