Economie

21 JANUARI 2015

Zernike moet campus worden van internationale allure

De Zernike Campus moet een campus worden van internationale allure. Het onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Groningen gaan samenwerken om de campus uit te laten groeien tot een onderwijs-, kennis-, en ontwikkelingscentrum van internationaal formaat. Kruisbestuiving tussen onderwijs en bedrijfsleven moet ervoor zorgen dat de Zernike Campus meer en meer een economische motor wordt. (Op de foto: Henk Pijlman (links), Hanzehogeschool Groningen en Jan de Jeu, voorzitter RvC RUG Houdstermaatschappij BV).

De gemeente Groningen, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen presenteerden woensdag een nieuwe visie voor de Zernike Campus. Daarbij liet een speciale stuurgroep zich samen met architecten inspireren door campussen in Twente en die van Silicon Valley. Doel is om van de campus meer een eenduidig gebied te maken, waarbij het ook aantrekkelijker moet worden om er langer te verblijven. Daarbij wordt niet uitgesloten dat er op de campus studentenhuisvesting komt.

De campus is nu nog verdeeld in twee gebieden. In het zuidelijke deel staan veel onderwijsgebouwen, terwijl in het noordelijke deel de meeste bedrijven gevestigd zijn. ‘We zien alleen dat het belangrijk is om onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te mengen’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf. ‘We gaan daar dus op inzetten.’

Verblijfsklimaat aanpakken

Maar volgens de wethouder, die de plannen presenteerde,  is het ook belangrijk om het verblijfsklimaat aan te pakken. ‘We gaan aan de slag met de entree van de campus en we willen ruimte bieden aan horeca, winkeltjes en mogelijk ook studentenhuisvesting. Dat moet ervoor zorgen dat er ook in de avonduren en in het weekend meer drukte op de campus is. Marktpartijen mogen met goede ideeën komen voor huisvesting op of vlakbij de campus.’

De Zernikelaan blijft de centrale ader van de campus. De partijen streven naar een transformatie tot Zernikepromenade, als aantrekkelijke verbinding voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en leveranciers. Ook het tussengebied tussen noord en zuid wordt aangepakt. ‘Het moet één gebied worden met een eenduidige uitstraling. Overal moeten dus ook dezelfde bankjes komen’, aldus Van der Schaaf. Onderdeel is ook een goede marketing van de campus. ‘Eigenlijk moeten we met alle drie campussen in de stad Groningen, ook in het centrum, als één campus naar buiten treden.’

Zernike Campus als motor voor economie

Volgens Henk Pijlman, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool, is het belangrijk om onderwijs en bedrijfsleven beter te vermengen. ‘Een goede infrastructuur is dan erg belangrijk. Het moet allemaal gaan leiden tot een levendige gemeenschap. We zien dat bedrijven interesse hebben in vestiging op zo’n campus. Met deze visie kunnen we de Zernike Campus als motor voor de noordelijke economie verder versterken.’

Pijlman heeft al langer de wens om huisvesting op de campus mogelijk te maken, vooral voor zogenaamde uitwisselingsstudenten uit het buitenland. ‘De studieplekkendiscussie speelt nu natuurlijk. Er is in de binnenstad een grote vraag naar plekken, terwijl die op campus voorhanden is. Maar de markt moet natuurlijk wel in huisvesting willen investeren’, aldus Pijlman.

Jan de Jeu, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), ziet de Zernike Campus al als een internationaal knooppunt voor onderwijs en bedrijfsleven. ‘We willen verbindingen realiseren. De verschillende instellingen moeten we ook op inhoudelijk vlak rond de tafel te krijgen. We willen hier graag nieuwe bedrijven op de campus hebben, maar die bedrijvigheid moet wel een aanvulling zijn. Een levendige campus is verder belangrijk. We zien bij andere campussen dat die groeien mede door een aantrekkelijk verblijfsklimaat.’

De visie is door de gemeente en de onderwijsinstellingen opgesteld in samenwerking het UMCG, de Vereniging Bedrijvenparken Groningen West (VBGW) en de provincie Groningen. Met de plannen is een investering gemoeid van 15 miljoen euro. Er wordt nog gekeken wie waar precies voor gaat opdraaien.

Naast deze investering, steken de RuG en de Hanzehogeschool ook miljoenen in de bouw en vernieuwing van onderwijsgebouwen. Zo heeft de RuG voor de komende jaren een investeringsbudget van 250 miljoen euro en steekt de Hanzehogeschool de komende vier jaar zo’n 80 miljoen in vernieuwing en nieuwbouw van gebouwen.

 

Impressie van Zernikepromenade
Impressie van Zernikepromenade
Impressie Zernikepark
Impressie Zernikepark
Gerelateerd Economie Bedrijvenvereniging WEST
Zernike moet campus worden van internationale allure
Zernike moet campus worden van internationale allure