Duurzaamheid

05 MAART 2019

Zun op ’t Dak, Goud veur Grunn uitgelezen kans voor ondernemers Zuidoost

Bedrijvenvereniging Zuidoost en de gemeente Groningen bieden alle ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen Zuidoost een volledige inventarisatie aan van de mogelijkheden voor zonnepanelen op hun bedrijfsdak. Zonder kosten krijgen de ondernemers een volledige individuele businesscase, uitgevoerd door bureau Ohpen uit Leek, helemaal toegesneden op hun specifieke bedrijf.

Dit project wordt mede gefinancierd vanuit Fondsgelden van Zuidoost en staat open voor alle ondernemers op Zuidoost, leden en niet-leden. Ondernemers krijgen een complete scan en businesscase aangeboden door ZO en de gemeente, inclusief onderzoek naar de bouwkundige staat van het dak, de ideale hoeveelheid panelen, koop, huur of lease en uiteraard de financieringsmogelijkheden. Eind vorige week gaven ZO, gemeente en Ohpen hierover een toelichting tijdens een bijeenkomst bij Noorderpoort Euroborg.

SDE+-subsidie, huur, lease en meer
De adviseurs van Ohpen werken een compleet financieringsplan uit, met bijvoorbeeld de aanvraag van een SDE+ subsidie. Voor kleinere bedrijven (met een aansluiting < 3 x 80A) is de investering in zonnepanelen bijna altijd rendabel. Voor grootverbruikers ligt dat anders, omdat die veel minder betalen voor hun stroom. Daarom heeft het Rijk de SDE+ regeling ingesteld, een subsidie met een looptijd van 15 jaar die een vast vergoeding biedt voor opgewekte stroom. Hierdoor levert het exploiteren van een zonnedak een rendabele business case op. Bovendien zijn er ook andere mogelijkheden, zoals het leasen van panelen of het (ver)huren van dakruimte.

Groningen CO2-neutraal in 2035
Zowat de helft van het energieverbruik in de stad Groningen komt voor rekening van bedrijven en organisaties. En 25% van het potentiële dakoppervlak voor zonnepanelen ligt op bedrijfs- en kantoorgebouwen.

Met ‘Zun op ’t Dak, Goud veur Grunn’ willen ZO en de gemeente invulling geven aan de wens om in Groningen vóór 1 mei 2020 op daken van bedrijven en kantoren 12 MWp met zonnepanelen op te wekken. Voor het juiste begrip: dat staat gelijk aan ongeveer 42.000 zonnepanelen. Uiteindelijk moet er in 2023 dertig MWp aan zonnepanelen op bedrijfsdaken gerealiseerd zijn, zo is opgenomen in de Routekaart Groningen CO2-neutraal in 2035. Voor bedrijventerrein Zuidoost is het stimuleren van zonnepanelen op bedrijfsdaken onderdeel van een uitgebreid programma aan activiteiten waarmee invulling wordt gegeven aan de eigen duurzaamheidsambitie.

Interesse of vragen?
Ondernemers die een afspraak willen maken met de adviseurs van Ohpen, kunnen een mail sturen naar zonopbedrijfsdaken@ohpen-ingenieurs.nl of bellen met Ohpen op 0594 – 28 35 96.

U kunt met energievragen ook altijd terecht bij de gemeente Groningen, via energie@groningen.nl en uiteraard bij Bedrijvenvereniging Zuidoost via info@bedrijvenvereniging-zo.nl

Zie ook www.groningenenergieneutraal.nl

 

Gerelateerd Duurzaamheid Bedrijvenvereniging Zuidoost
Zun op ’t Dak, Goud veur Grunn uitgelezen kans voor ondernemers Zuidoost
Zun op ’t Dak, Goud veur Grunn uitgelezen kans voor ondernemers Zuidoost