Duurzaamheid

16 JUNI 2014

Corpus den Hoorn landelijk voorbeeldproject: Kantorengebied energieneutraal

“Corpus den Hoorn energieneutraal: dit project is enig in zijn soort in heel Nederland. Daar moet Groningen echt trots op zijn.” Aan het woord is Eduard Schaepman, CEO van de Chalet Group, met eigendom op Corpus den Hoorn en Martini Trade Park. Chalet Group is zeer actief betrokken bij de unieke ambitie om een excellent energieneutraal Corpus den Hoorn te realiseren, waar de partijen jaarlijks net zoveel energie produceren als ze gebruiken, in een omgeving die duurzaam, aantrekkelijk en gezond is. Het project is aangewezen als landelijk voorbeeldproject.
Vorig najaar hebben VBGW namens gebruikers/ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente Groningen, Natuurmonumenten, Martiniziekenhuis en de Hanzehogeschool het ambitie-convenant ondertekend ‘Corpus den Hoorn … op expeditie naar energieneutraal!’.

De ambitie is uniek, bijzonder is ook dat vastgoedeigenaren hier zo actief bij betrokken zijn. De Chalet Group is een grote landelijke vastgoedonderneming, gevestigd in Utrecht, die zich profileert als een eigenaar die de wensen van de klant centraal stelt.“Natuurlijk doen wij mee omdat we hier brood in zien,”aldus Schaepman, “maar onze motivatie gaat verder dan alleen ons eigen gebouw. Als Chalet Group vinden wij dat je zuinig moet zijn op je bezit. Investeren in duurzaamheid betekent dat je een gebouw de upgrade geeft waardoor het weer jaren mee kan. Dat hebben we al eerder gedaan in ons gebouw waar PriceWaterhouseCoopers gevestigd is. Klanten weten het te waarderen dat wij zuinig zijn op ons pand en meerwaarde creëren. Je kunt ook zien dat klanten dan zuiniger met hun pand omspringen.”

“Het feit dat het hier om een heel kantorenpark gaat: als dit ons lukt, is dat echt uniek voor Nederland. Wij geloven dat dit de toekomst wordt, een gebied als geheel benaderen, en denken dat het loont. Corpus den Hoorn heeft alle potentie om hét kantorengebied van Groningen te worden, samen met Martini Trade Park: aanrijroutes zijn prima, parkeren is goed en er is een groot ziekenhuis dat veel mensen trekt. Nu is het zaak om alle betrokkenen mee te krijgen.”

Voorbeeldproject Energiesprong
Het project Corpus den Hoorn is door het Rijk aangewezen als voorbeeldproject in het kader van Energiesprong: de transitie naar duurzaamheid. Bart van de Velde is projectleider namens het programma Kantoor vol Energie (zie www.kantoorvolenergie.nl). “Energiesprong heeft een excellent expertteam beschikbaar gesteld die eigenaren en klanten/huurders helpt met tekenen en rekenen. We zijn met een groep koplopers aan de slag gegaan met mogelijkheden om 6 panden energieneutraal te maken. Daar hebben we een businesscase van gemaakt: wat is er mogelijk, wat levert dat op, wat kost het en waar kan iedereen elkaar vinden?Deze zomer gaan we de markt op. We geven marktpartijen aan wat onze ambitie is en welke randvoorwaarden we hebben. Dan is het aan de marktpartijen om te komen met oplossingen.”

Trots op dit initiatief
Schaepman is zeer positief over deze aanpak: “Een heel prettige manier van werken, zeer inspirerend. Ik zou graag zien dat de stad dat veel meer uitdraagt: hier moet Groningen heel trots op zijn en laat het maar zien aan de wereld. Voor hetzelfde geld laten we een gigantisch goed idee liggen, gewoon, omdat we er geen weet van hebben.”
Gerelateerd Duurzaamheid Bedrijvenvereniging WEST
Corpus den Hoorn landelijk voorbeeldproject: Kantorengebied energieneutraal
Corpus den Hoorn landelijk voorbeeldproject: Kantorengebied energieneutraal