Verenigingsnieuws Economie

19 OKTOBER 2018

Gebiedsdeals voor Martini Trade Park, een duurzaam dynamisch werk- en leefmilieu

Slim en collectief parkeren, van parkeerdek naar stadstuin, de Leonard Springerlaan als stadslaan en het realiseren van een levendige functiemix. Dit zijn een paar van de gebiedsdeals voor Martini Trade Park, waarmee pandeigenaren, bedrijvenvereniging West, gemeente en MartiniPlaza concreet uitvoering gaan geven aan de toekomstvisie voor Martini Trade Park. De eerste gebiedsdeal is in de maak: eigenaren op het noordoostelijk deel maken een concreet plan voor gezamenlijk gebruik en inrichting van hun parkeerterrein.

De gebiedsdeals zijn behapbare deelprojecten die stap voor stap invulling geven aan de ambities van de toekomstvisie voor Martini Trade Park. Collectief gebruik van faciliteiten, verduurzaming van gebouwen en mobiliteit, verbondenheid met elkaar en met het Stadspark, meer functiemenging en vergroenen van het hele gebied: dit zijn de ambities die vertaald zijn in 7 gebiedsdeals. De visie is opgesteld door stedenbouwkundig bureau Urhahn in opdracht van MartiniPlaza, Bedrijvenvereniging WEST en de gemeente Groningen en uitgebreid besproken met pandeigenaren en bewoners van Martini Trade Park. Tijdens de werksessie gisteren in MyCanteen aan de Leonard Springerlaan 35 blijkt de aanpak met gebiedsdeals zijn vruchten af te werpen. De eigenaren van de panden in het noordoostelijk deel, Mario Peters, de familie Draaijer en Nexus, gaan concreet aan de slag met een plan voor één gezamenlijke parkeervoorziening en een betere inrichting van hun voorterrein. Ook andere eigenaren in dit deel van Martini Trade Park hebben belangstelling om aan te sluiten. Als het plan ook financieel goed onderbouwd kan worden, kan de realisatie al begin volgend jaar van start.

Slim en collectief
Daarmee wordt een eerste stap gezet naar het verbeteren van de parkeersituatie op Martini Trade Park. Die is niet alleen onoverzichtelijk, met slagbomen bij elk eigen stukje parkeerterrein, maar ook niet efficiënt. De parkeergarage en het parkeerdek, geëxploiteerd door MartiniPlaza, volstaat op piekmomenten niet voor de bezoekers van MartiniPlaza, terwijl de rest van het terrein plek zat heeft. Buiten die piekmomenten is de situatie precies andersom. Slimmer gebruik van de totale capaciteit, met behoud van ieders eigen aantal plekken, is dan ook één van de ambities die door alle aanwezigen van de werksessie gisteren omarmd werd.

‘Dak repareren als de zon schijnt’
Nu het economisch beter gaat, is het tijd om echte stappen te zetten om het werk- en leefklimaat van Martini Trade Park te verbeteren. ‘Het dak repareren als de zon schijnt’,  zoals Sjoerd Feenstra van Urhahn dat formuleert. De bereidheid bij eigenaren om te investeren in de kwaliteit van het gebied is duidelijk aanwezig. Naast de aanpak van de parkeerhoven in het noordelijk deel met collectieve parkeervoorzieningen en een fraaiere inrichting, zijn er ook concrete plannen voor een begin maken van het realiseren van een stadstuin op het huidige parkeerdek, om het binnenterrein te vergroenen en het Stadspark het gebied binnen te trekken. Er zijn eigenaren met plannen om de begane grond opener te maken, om zo hun gebouw meer ‘smoel’ te geven en ook na sluitingstijd een aangenamere sfeer te realiseren.

Ook andere actuele ontwikkelingen spelen hier een positieve rol bij. Klaas Holtman, voorzitter WEST : “Door de concrete plannen van MartiniPlaza, om zich meer te richten op de zakelijke buren en haar directe omgeving, de opwaardering van het Stadspark, de ombouw van de zuidelijke ringweg en de ontwikkeling van het stationsgebied is het perspectief voor Martini Trade Park verder verbeterd. De visie die er nu ligt, heeft als uitgangspunt dat partijen die niet of nog niet mee willen doen, niet meer bepalend zijn voor de voortgang in het proces. Met de wisseling van eigenaren van een aantal gebiedsbepalende panden zien we nu al versnelling in de aanpak van het parkeerterrein aan de oostzijde van Martini Trade Park.”

‘Werken in het Stadspark’
Alle gebiedsdeals samen moeten leiden tot een dynamisch en levendig werk- en verblijfsgebied: ‘Werken in het Stadspark’, zo gaat Martini Trade Park de toekomst tegemoet.

Gerelateerd Verenigingsnieuws Economie Bedrijvenvereniging WEST
Gebiedsdeals voor Martini Trade Park, een duurzaam dynamisch werk- en leefmilieu
Gebiedsdeals voor Martini Trade Park, een duurzaam dynamisch werk- en leefmilieu