Innovatie

25 JANUARI 2019

Kranenburg krijgt Kranenburgpark voor ontmoeten en bewegen gebaseerd op principes van circulariteit

Met grote instemming van ondernemers op Kranenburg en wijkbewoners van De Buitenhof gaat nog dit voorjaar de aanleg van start van het Kranenburgpark. De eerste fase van dit park, naar ontwerp van DonkerGroen, wordt gerealiseerd in de driehoek tussen A7, Eemsgolaan en Rozenburglaan rondom het Gamefi-theater. Zowel bij de aanleg als bij het onderhoud spelen natuur en circulariteit een hoofdrol. Het park is een initiatief van Bedrijvenvereniging WEST, in samenwerking met de wijkvereniging Hoogkerk. Extra bijzonderheid is dat DonkerGroen de komende 5 jaar ook verantwoordelijk is voor het onderhoud van Kranenburgpark.

Aanleiding voor deze aanpak is dat enkele jaren geleden al geconstateerd is dat er veel leegstand is op Kranenburg en dat er geen overall plan was voor het park, dat ligt aan de westelijke toegangspoort van de stad. Jonge medewerkers bleken niet graag naar Kranenburg te komen onder meer doordat er weinig te beleven valt. Daarnaast bleek de gemeente budgetten voor groenonderhoud terug te brengen en heeft ook de aanleg van de zuidelijke ringweg consequenties voor de inpassing in het gebied. Deze aanleg kan niet snel genoeg beginnen want bewoners en bedrijven kijken vol verwachting uit naar het toegezegde geluidsarme asfalt.

WEST heeft een paar jaar de bijdrage van het gebied uit Het Fonds Ondernemend Groningen gespaard en SWECO en later DonkerGroen gevraagd een gebiedsontwikkelplan te maken, gebaseerd op wensen van ondernemers: betere groenaankleding, meer ontmoetings- en wandelplekken en herkenbare gebiedsmarkeringen. Met de aanpak van de buitenruimte moet dit gebied aantrekkelijker worden om te werken en te verblijven, waarmee verdere leegstand voorkomen wordt. DonkerGroen heeft voor heel Kranenburg een visie gemaakt, waarvan Kranenburgpark de eerste concrete uitwerking is.

Duurzaam en circulair
Op Kranenburg werken circa 4.000 medewerkers veelal bij bedrijven die hoogwaardige en innovatieve werkzaamheden verrichten. De hoogwaardige bedrijvigheid op Kranenburg moet terug te vinden zijn in het circulaire en duurzame karakter van het Kranenburgpark. Het park wordt opgebouwd met paden als radialen van en naar het Gamefi-theater, waarbij de bestaande beplanting behouden blijft. De paden bestaan deels uit gras en deels uit cradle-to-cradle halfverharding. De hoofdmoot van de beplanting bestaat uit gras en kruiden, aangevuld met biologisch geteelde bloembollen, wat het gebied een paradijsje maakt voor insecten. De bestaande bomen worden aangevuld met kleine knot- of vruchtbomen, wat het gebied een bepaalde geborgenheid geeft voor de wandelaars en sporters en opnieuw de ecologische waarde van het gebied sterk verhoogt. Om het gebied ook voor bijvoorbeeld een foodtruck toegankelijk te maken, komt er één betonnen pad, uitgevoerd in eco-beton - slechts 12,5% nieuw beton en 50% van de massa bestaat uit organisch materiaal (olifantengras). Alle andere harde materialen bestaan uit hergebruikte en herbruikbare materialen.

Bootcamp en Healthy Ageing
Het park biedt niet alleen de mogelijkheid om te wandelen of bijvoorbeeld buiten te vergaderen, maar krijgt ook veel mogelijkheden voor sport zoals bootcamp. Steeds meer bedrijven en dat geldt ook die op Kranenburg, organiseren voor de eigen mensen sportieve activiteiten tijdens of rondom werktijden, mede in het kader van Healthy Ageing. Bootcamps zijn hierbij zeer populair en het Kranenburgpark krijgt hiervoor diverse voorzieningen.

Zo biedt het park alle mogelijkheden om buiten te zijn, te bewegen, te sporten en elkaar te ontmoeten, zowel voor de mensen die hier werken als de buurtbewoners van de naastgelegen Buitenhof. DonkerGroen werkt nu het definitieve ontwerp uit en dan kan dit voorjaar de aanleg van start. De financiering van het project is mogelijk dankzij een goede samenwerking tussen bedrijven en bewoners en de gemeente Groningen.

Gerelateerd Innovatie Bedrijvenvereniging WEST
Kranenburg krijgt Kranenburgpark voor ontmoeten en bewegen gebaseerd op principes van circulariteit
Kranenburg krijgt Kranenburgpark voor ontmoeten en bewegen gebaseerd op principes van circulariteit