Verenigingsnieuws

11 OKTOBER 2019

Martini Trade Park als groene binnenstedelijke werklocatie met mix aan functies

Martini Trade Park, het bedrijvengebied aan de Leonard Springerlaan van MartiniPlaza tot aan het Stadspark, heeft alle potentie zich te ontwikkelen tot een echte binnenstedelijke werklocatie. Op hemelsbreed maar 500 meter van het Hoofdstation en pal naast het grootste park van Groningen biedt dit kantorenpark volop kansen voor een duurzame en dynamische invuling. Dat blijkt uit de reacties van de aanwezigen op de informatiebijeenkomst gisteren in MartiniPlaza, georganiseerd door Bedrijvenvereniging WEST, MartiniPlaza en de gemeente.

Wethouder Economische Zaken Paul de Rook ziet die potentie ook, maar roept wel op tot gezamenlijke actie. “Ik merk dat er op alle bedrijventerreinen en werklocaties behoefte is aan meer duidelijkheid vanuit de gemeente: waar willen jullie naartoe met deze plek? Voor wat betreft het Martini Trade Park geldt dat het de potentie heeft om een van de sterlocaties van de regio te worden. De stad heeft een grote behoefte aan binnenstedelijke werklocaties. Maar: je zou hier ook andere dingen kunnen realiseren. Dus is de vraag wat nou precies het karakter is van Martini Trade Park? MTP heeft alle basisingrediënten voor een vitale werklocatie, maar dat vraagt om een gezamenlijk perspectief om de potentie uit te nutten en vergt een actieve bijdrage van alle stakeholders in dit gebied.”

De actuele ontwikkelingen op en rond Martini Trade Park zullen ongetwijfeld de populariteit en de waarde van deze werklocatie versterken. Door de aanpak van de hele stationsomgeving komt er een mooie en directe verbinding tussen Martini Trade Park en het Hoofdstation, de aanpak van de zuidelijke ringweg levert veel betere verbindingen op voor fietsers en voetgangers met het Stadspark en voor het park zelf werkt de gemeente aan een visie om het park veel sterker te binden aan de rest van de stad. Op korte termijn zijn het vooral de plannen van MartiniPlaza die een positief effect zullen hebben op de sfeer en de uitstraling van dit gebied. Directeur Willem de Kok vertelde dat de ontwerpen bijna klaar zijn en dat MartiniPlaza naar verwachting begin volgend jaar start met de upgrade van het theater en het congresdeel. Onder meer wordt het restaurant naar de voorkant verplaatst, wat veel extra levendigheid en uitstraling zal opleveren aan de kant van de Leonard Springerlaan.

Parkeren gezamenlijk aangepakt met coöperatie
Namens bedrijvenvereniging WEST brengt Rianne Westerveen, senior consultant bij Cushman en Wakefield, onder meer het animo voor verduurzaming van eigendom in kaart en op korte termijn een aanpak van de parkeerproblematiek. “We gaan niet tornen aan eigendom van parkeerplaatsen, maar zetten in op beter gebruik, overzichtelijke inrichting en goede routing.” Wat uitgewerkt wordt is een parkeercoöperatie, met behoud van eigendom en meer groen, fietsparkeren, ondergrondse vuilniscontainers etc. Een bruikbaar en duurzame aanpak van het hele middenterrein.

Want daar moeten we uiteindelijk met elkaar naar toe, stelt ook Willem de Kok. MartiniPlaza kan zijn ambitie voor uitstraling en programmatische invulling alleen uitvoeren in combinatie met de upgrading van de omgeving, tot een mooie verblijfsplek en met een goede aansluiting op stad en stadspark.

Gebiedsontwikkeling, maar zonder wonen
Aanpak van het parkeren en vergroenen van onder meer het parkeerdek is dan ook niet de enige ambitie voor Martini Trade Park. Alle ambities zijn neergelegd in een visiedocument, die na te lezen is op de website van Bedrijvenvereniging WEST. Maar voor alle wensen en mogelijkheden heeft de gemeente in elk geval één restrictie: er komt geen woonfunctie.

De gemeente laat aan duidelijkheid niets te wensen over wat dat betreft. Waar de stad een tekort aan heeft en waar veel vraag naar is, zijn binnenstedelijke werklocaties. Dat is dan ook waar de toekomst van MTP ligt, aldus de gemeente. Onder eigenaren en huurders op MTP valt een ander geluid te horen: niet per se een groot volume aan woningen, maar wellicht varianten van shortstay, een hotelfunctie met extra’s voor werken en ontmoeten, dit soort ideeën lijken bij de aanwezigen in goede aarde te vallen. We moeten juist toe naar functievermenging, af van de huidige monocultuur, dus moet je niet te snel nee zeggen tegen deze optie, zo lijkt de sfeer. Die sfeer is ook terug te zien in de eerste impressies die bureau SITE laat zien, het bureau dat de komende tijd ontwikkelrichtingen gaat uitwerken voor Martini Trade Park. De stemming onder eigenaren en huurders lijkt in elk geval duidelijk te verschuiven van ‘ja maar …’  naar ‘ja mooi!’. En dat is wel degelijk een belangrijke stap op weg naar concrete resultaten.

​​​​​​​De visie voor Martini Trade park is te lezen op de website van Bedrijvenpark WEST.

Gerelateerd Verenigingsnieuws Bedrijvenvereniging WEST
Martini Trade Park als groene binnenstedelijke werklocatie met mix aan functies
Martini Trade Park als groene binnenstedelijke werklocatie met mix aan functies