Verenigingsnieuws

12 DECEMBER 2019

WEST werkt slim, aan gebiedsontwikkeling, gastvrijheid en duurzaamheid

Het jaar 2020 staat voor bedrijvenvereniging WEST in het teken van de Economische Agenda van Groningen. Investeren in toekomstbestendige werklocaties, versterken van toerisme als economische pijler en duurzame samenwerking in Groningen Werkt Slim: dit zijn een paar ingrediënten van het jaar waarin deze ondernemersvereniging haar 10-jarig bestaan viert.

Reserveren van Fondsgelden voor onder meer Hoendiep, Kranenburg en Martini Trade Park leidt ertoe dat ook de gemeente gelden reserveert in haar begroting voor gebiedsontwikkeling van deze werklocaties, zo constateert WEST-voorzitter Klaas Holtman tevreden tijdens de ledenvergadering bij Gasunie gisteren. En dat is precies het bedoelde effect waarvoor het Fonds Ondernemend Groningen is ingesteld: investeren van eigen ondernemersgelden in collectieve belangen en daarmee cofinanciering realiseren vanuit de overheid. Het is een langzaam naar elkaar toegroeien dat z’n vruchten afwerpt, aldus de voorzitter.

Gastvrij Groningen
Gastvrijheid en toerisme is ook een zaak van samenwerking met diverse partijen. Onder het motto Gastvrij Groningen werken wijkwinkelcentra, ambassadeurs namens de ondernemers en Groningen Bereikbaar samen aan het aantrekkelijk houden van de stad, óók tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dit sluit bovendien aan bij de inzet van WEST voor de Groningen Toerisme Coöperatie om samen met GCC en de provincie middelen te ontsluiten uit het Nationaal Programma om toerisme als economische factor van belang voor de gemeente te benutten en versterken.

GroningenWerktSlim, ook aan H2
WEST werkt uiteraard slim en is een van de partners in het service- en adviesplatform GroningenWerktSlim.com. Op het gebied van duurzaamheid is veel immers al bedacht, ontwikkeld en gedaan: die kennis wordt via dit digitale platform breed gedeeld door en voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Floris van Dijken en zijn collega’s geven bovendien informatie en advies over de 3 pijlers van de transitie: energie, circulair ondernemen en duurzame mobiliteit.

In die transitie speelt waterstof hier in het noorden een belangrijke rol met de Gasunie als belangrijke speler daarin. Noord-Nederland is door de EU aangemerkt als Hydrogen Valley: hier moet de kennis over waterstof uit research door ‘makers’ vertaald worden naar de praktijk. Gasunie speelt hier met haar specialistische gaskennis en -infrastructuur een belangrijke rol in. Samen met andere grote partijen als Nouryon, maar ook lokale spelers zoals EnTranCe op de Zernike Campus waar een waterstofleiding het MKB de mogelijkheid biedt toepassingen te testen en de tonen. Want waterstof is dichterbij dan u denkt: volgend jaar rijden er zo’n 30 waterstofbussen in het noorden, er komt een proef met een waterstoftrein tussen Groningen en Leeuwarden en in Lauwersoog gaan viskotters op waterstof varen: Noord-Nederland als koploper.

Meer informatie over Hydrogen Valley
​​​​​​​Meer informatie over Groningen Werkt Slim

Gerelateerd Verenigingsnieuws Bedrijvenvereniging WEST
WEST werkt slim, aan gebiedsontwikkeling, gastvrijheid en duurzaamheid
WEST werkt slim, aan gebiedsontwikkeling, gastvrijheid en duurzaamheid