nov 15

ALV van GCC

19:00 Infrahuis. Leonard Springerlaan 3

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering worden de fondsaanvragen 2017 besproken, een statutaire wijziging voorgesteld, er is aandacht voor een aantal bestuurlijke wijzigingen.

Tijdens het eerste deel van deze Algemene Ledenvergadering is er bewust voor gekozen om GEEN openbaar programma te voeren, dus uitsluitend leden worden hiervoor uitgenodigd. Na de pauze, vanaf 20.00 uur, zal het informele programma plaatsvinden, hiervoor zijn ook niet-leden uitgenodigd. Groningen Bereikbaar geeft dan een presentatie, en ook de gemeente Groningen zal een toelichting geven betreffende de Stadjerspas. Daarnaast biedt de GCC haar leden de mogelijkheid om een 3 minuten pitch te doen.


Het formele programma start om 19.00 uur en loopt tot 19.45 uur. Om 20.00 uur start dan het tweede (informele) deel van het programma.

Gerelateerd