nov 17

ALV VBNO

17:00 Euro Kartracing en Bowling Kardinge

In deze najaarsvergadering komen in ieder geval aan bod de begroting en het jaarplan 2017 . Verder zijn aan de orde de binnengekomen bestedingsvoorstellen fondsgelden. De aannemerscombinatie aanpak Ring Zuid verzorgt een presentatie over de aanpak en beveiligingsorganisatie CRUON vertelt over het voorstel voor collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen in Groningen, een voorstel waartegen VBGW en VBZO al ja hebben gezegd.

Aanmelden: www.vbno.info

Gerelateerd