jul 12

Alternatieve financieringen

16:00 Launch Café

Univé organiseert een informatiebijeenkomst voor Groningse ondernemers over alternatieve financieringen. De organisaties Collin Crowdfund, de Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij (NOM) en de Kredietunie Groningen zijn bereid gevonden om een presentatie te geven. Het doel van de bijeenkomst is om de bezoekers inzicht te geven van het pallet aan alternatieve financieringsvormen.

Univé Groningen komt veel over de vloer bij Startups, Scale ups en gevestigde ondernemers en merkt dan dat er veel vragen leven rondom alternatieve bedrijfsfinancieringen, zo meldt Univé. Grootbanken verstrekken financieringen veelal alleen nog via gestandaardiseerde online aanvraagprocedures. Veel ondernemers missen persoonlijk contact en begeleiding. Sinds de start van de financiële crisis zijn er diverse alternatieve financieringsvormen op de markt gekomen, zoals crowdfunding, kickstarters, kredietunies en andere ondernemers voor ondernemersplatforms. Univé meldt dat het vanuit haar maatschappelijke rol antwoorden wil geven op vragen over alternatieve financieringen en over welke mogelijkheden er zijn voor geïnteresseerde bedrijven.

Ondernemers uit Groningen zijn woensdag 12 juli vanaf 16.00uur tot ca. 18.00uur welkom in Launch Café in Groningen. Na afloop is er gelegenheid om na te borrelen en contacten te leggen.

Aanmelden:

Ondernemers kunnen zich aanmelden via de link: http://81cdecaf87e0.fikket.nl/event/alternatieve-financieringen. (vol = vol!)

Gerelateerd