feb 15

Discussiebijeenkomst Fonds Ondernemend Groningen

10:00 Infrahuis Leonard Springerlaan

Om 10.00 en om 16.00 uur is er in het Infrahuis een discussiebijeenkomst rond Het Fonds Ondernemend Groningen. Ondernemers zijn er van harte welkom om te spreken over hun ervaringen rondom de inzet van Fondsmiddelen. Het bestuur van Het Fonds heeft Aart van Bochove van Bureau Blaauwberg gevraagd om de tevredenheid van de inzet van middelen van Het Fonds te bestuderen en om met aanbevelingen te komen ten aanzien van de organisatie van het verenigingsleven en de bestedingen uit Het Fonds.

Aan de hand van een met de voorbereidingscommissie opgestelde bespreeknota zal Aart van Bochove het gesprek aangaan over zijn bevindingen, die hij naar aanleiding van de reacties van ondernemers zal verwerken in aanbevelingen. Deze aanbevelingen zullen vertaald worden in concrete voorstellen die aan de verenigingen ter instemming zullen worden voorgelegd. De bespreeknota is komende dagen beschikbaar en wordt u voor de vergadering toegestuurd.

 

Aanmelden kan via: info@hetfondsgroningen.nl

Gerelateerd