mrt 15

Alle ondernemers in Groningen zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomst van Groningen Bereikbaar op donderdagochtend 15 maart in De Oosterpoort. Tijdens deze bijeenkomst informeren de gemeente en Groningen Bereikbaar het bedrijfsleven en alle andere betrokken partijen over de planning en de impact van de werkzaamheden in 2018. De bijeenkomst begint om 08.00 uur.

Al een aantal jaren werken de gemeente, Groningen Bereikbaar en de bedrijvenverenigingen met elkaar aan het goed bereikbaar houden van de stad tijdens de werkzaamheden. Nu één van de grootste projecten, de ombouw van de zuidelijke ringweg, in uitvoering gaat en er aan diverse andere projecten wordt gewerkt, is de gezamenlijke opgave om de stad bereikbaar te houden groter dan ooit.

Programma

07.45 uur:         Inloop

08.00 uur:         Welkomstwoord

08.05 uur:         Start plenaire programma: De werkzaamheden in 2018, de impact en de maatregelen

09.30 uur:         Informatiemarkt met informatie over alle projecten in en rond Groningen en wat we samen kunnen doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken

10.00 uur:         Themasessies:

  1. Hoe zorgen we dat bezoekers blijven komen
  2. Logistiek
  3. Hoe helpen we medewerkers slim te reizen en te werken
  4. Onderwijs

11.00 uur:         Einde programma

Aanmelden

Met deze bijeenkomst willen Groningen Bereikbaar en de gemeente het bedrijfsleven zo goed en zo breed mogelijk informeren. Naast jezelf, zijn er wellicht andere personen in jouw organisatie voor wie deze bijeenkomst van belang is (denk aan communicatie, HRM, facility management, etc.). De organisatie nodigt je van harte uit deze uitnodiging aan hen door te sturen. Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar info@groningenbereikbaar.nl, graag met vermelding of je een van de themasessies wilt bijwonen en welke jouw voorkeur heeft. 

Bron: www.groningenbereikbaar.nl

Gerelateerd