mrt 10

Informatie-uitwisseling over stand van zaken samenwerkingsprojecten en vervolg: website, bewegwijzering en WiFi. Eind 2013 ontstond het initiatief om de exploitanten in het gebied Kardinge meer te laten samenwerken. Dit initiatief mondde uit in voorstellen voor concrete actie en een bestedingsvoorstel voor gelden uit Het Fonds (voor ondernemend Groningen). Het bestedingsvoorstel is toegekend en in klein verband is verder gewerkt aan de uitwerking van de drie voorstellen. Het resultaat en de verdere acties willen we met de exploitanten bespreken. De 'webbouwer' en de 'bewegwijzeraar' zijn daarbij aanwezig. en het is van belang dat zoveel mogelijk exploitanten aanwezig zijn niet alleen voor de informatie maar ook voor het maken van de verdere afspraken.  Een en ander gebeurt aan de hand van een document dat u hier kunt downloaden. Graag aanmelden via deze link.

Gerelateerd