feb 27

Inloopbijeenkomst Ring West

17:00 EM2 Suikerlaan 6

De provincie Groningen nodigt iedereen uit voor een inloopbijeenkomst op 27 februari over de onderhoudswerkzaamheden aan de Ring West (N370) dit voorjaar. De inloopkomst vindt plaats in EM2, Suikerlaan 6 in Groningen; je bent welkom tussen 17.00 en 20.00 uur.

Dit voorjaar wordt gewerkt aan de Ring West tussen het knooppunt Reitdiep en de Leonard Springerlaan. Om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, wordt er met name in de weekenden en de meivakantie aan de weg gewerkt. De provincie Groningen geeft op de inloopbijeenkomst informatie over de geplande werkzaamheden, de stremmingen en de omleidingsroutes.

Groningen Bereikbaar
Meer informatie over de stremming en de omleidingsroutes vindt u binnenkort op www.groningenbereikbaar.nl

Gerelateerd