okt 02

Inloopbijeenkomst Zernike Campus

16:00 Energy Academy Europe, Nijenborgh 6

De Zernike Campus Groningen staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Zo zal de Zernikelaan worden aangesloten op de ringweg, komt er een nieuw fietspad over de Penningsdijk en zijn er bouwplannen van RUG en Hanzehogeschool. Belangstellenden worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 2 oktober aanstaande in de hal van de Energy Academy Europe, Nijenborgh 6. U kunt op elk moment inlopen tussen 16.00 en 19.00 uur en medewerkers van de gemeente, RUG, Hanzehogeschool, Campusmanagement en WarmteStad informeren u over de plannen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Groningen, RUG, Hanzehogeschool en het Campusmanagement. De Zernike Campus groeit voorspoedig en zal dat ook blijven doen. Daarom willen de organisatoren van de middag geinteresseerden graag bijpraten over deze ontwikkelingen.  Daarbij maken ze van de gelegenheid gebruik om u mondeling te informeren over het nieuwe bestemmingsplan voor de Campus.

Op de informatiemarkt kunt u zich laten informeren over:

Het nieuwe bestemmingsplan voor de Campus.
Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan, ‘Zernike 2006’. In het bestemmingsplan geldt als uitgangspunt om het bestaande onderwijsgebied en bedrijvenpark te integreren tot één campus met een mix van bedrijven en onderwijs.

Definitief ontwerp Zernikelaan inclusief de aansluiting ringweg.
De aanbestedingsprocedure loopt en de geplande start van de werkzaamheden is in het voorjaar van 2019. Aan de orde komen het laatste ontwerp en de wijzigingen.

Het nieuwe fietspad over de Penningsdijk, inclusief bijbehorende brug.

Bouwplannen van de Rijksuniversiteit, zoals de Feringa Building en Aletta Jacobshal.

Bouwplannen van de Hanzehogeschool, zoals nieuwbouw bij Zernikeplein 7, de aanvullende tijdelijke huisvesting en de uitbreiding van EnTranCe.

Het campusmanagement kan u bijpraten over ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het Innovatiecentrum Avebe, Bytesnet maar ook de ontwikkelingen rondom Startup City en overige plannen die op de agenda staan.

Ontwikkelingen WarmteStad.

U kunt op elk moment inlopen tussen 16 en 19 uur en medewerkers van de gemeente, RUG, Hanzehogeschool, Campusmanagement en WarmteStad informeren u over de plannen. De bijeenkomst vindt plaats in de hal van de Energy Academy Europe, Nijenborgh 6, Groningen.

Meer informatie op de website Campus Groningen.nl

Gerelateerd