sep 09

De VBGW organiseert met het OTP op 9 september aanstaande een lunchbijeenkomst over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De bijeenkomst vindt plaats van 12.00 tot 13.30 uur op Landgoed De Coendersborg in Helpman.

Een van de pijlers onder het Economisch Convenant, de samenwerking tussen Gemeente en Bedrijvenverenigingen, is de verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

De VBGW werkt samen met OTP om beroepenoriëntatie en stages te begeleiden. Daarnaast heeft VBGW met middelen vanuit Het Fonds het afgelopen jaar ondersteuning geboden bij het opzetten van de Ondernemersacademie. Het bestuur van de VBGW wil de komende tijd twee initiatieven ondersteunen:

1) experiment met ondersteuning van “Teach the Teacherprogramma” bij Noorderpoort. Een initiatief waarbij talentvolle docenten in contact worden gebracht met ondernemers om ervaringen uit te wisselen.

2) creëren van werkervaringsplaatsen voor MBO 4 afgestudeerden om ze kansrijk te laten blijven voor de arbeidsmarkt.

De bijeenkomst staat open voor alle geïnteresseerden, leden van VBGW krijgen de lunch aangeboden, niet leden wordt een bijdrage van 17,50 euro gevraagd.

Zie voor meer informatie en aanmelden: www.vbgw.nl

Gerelateerd