jan 31

Lunchlezing Broodje Onderzoek

12:00 UMCG Ronde Zaal

Op 31 januari vindt de tweede editie plaats van Broodje Onderzoek: een serie bijzondere lunchlezingen door toponderzoekers van het UMCG. Iedereen is welkom om, onder het genot van de lunch, kennis te maken met toponderzoek in verschillende specialismen. De ‘Broodje Onderzoek’-lezingen zijn zeer toegankelijk en beginnen om 12.00 uur.

Op 31 januari bespreekt prof. dr. Pim van der Harst de inzet van kunstmatige intelligentie in de cardiologie. Cardioloog Pim van der Harst werd in 2016 de jongste hoogleraar cardiologie in Nederland. Van der Harst is zeer geïnteresseerd in het gebruik van Big Data en Kunstmatige Intelligentie in de gezondheidszorg. Zo wil hij weten waaróm de ene hartpatiënt blijft sukkelen met zijn gezondheid en de ander er snel bovenop komt. Big data, de analyse van enorme hoeveelheden patiëntengegevens, bieden nieuwe mogelijkheden. Ze geven bijvoorbeeld meer zicht op variaties in de genen, die het ontstaan van een hartziekte zouden kunnen verklaren. Van der Harst ziet er veel in.

Lifelines
Hij speurt in de grootschalige Groningse bevolkingsonderzoeken, zoals Lifelines, bijvoorbeeld naar genetische verschillen bij gezonde mensen en hartpatiënten. “Ik verwacht dat inzichten uit big data gaan leiden tot nieuwe medicijnen en meer maatwerk in de behandeling van hartinfarct en hartfalen.” In deze lunchlezing zal hij ingaan op het gebruik van Kunstmatige Intelligentie in de gezondheidszorg. Een techniek waarover hoog wordt opgegeven, maar wat is de praktische toepasbaarheid, waar liggen de kansen en uitdagingen? Een verhaal waaruit ongetwijfeld parallellen te trekken zijn naar het bedrijfsleven.

Opgave
De lezingen duren ongeveer een half uur, waarna er tijd is voor vragen. Voor slechts € 7,50 krijgt de bezoeker een verzorgde lunch en toegang tot de lezing. Opgave is verplicht, via deze link

Gerelateerd