okt 17

Climate Initiative Noord-Nederland organiseert op woensdag 17 oktober het symposium Klimaatadaptatie in Noord-Nederland. Wereldwijd werken onderzoekers, overheden, bedrijven en instituties aan innovatieve maatregelen die nodig zijn om ons beter te bestendigen tegen een veranderend klimaat. Ook in de noordelijke provincies werken verschillende partners samen aan het onderwerp, georganiseerd in het Climate Initiative Northern Netherlands.

Het klimaat verandert – en deze verandering zal invloed hebben op ons leven. Niet alleen wereldwijd, maar ook lokaal in Noord-Nederland. De urgentie van deze kwestie is reeds merkbaar. Afgelopen zomer hebben we te maken gehad met bovengemiddelde temperaturen, aanhoudende droogte en heftige lokale regenval.

Symposium
Dit symposium geeft inzicht in de kennis en ervaring die aanwezig is in Noord-Nederland. Experts van de noordelijke kennisinstellingen, overheden en bedrijven laten u zien aan welke klimaatvraagstukken zij momenteel werken en hoe zij bijdragen aan een klimaatbestendige samenleving.

Het symposium wordt geopend door Patrick Verkooijen, directeur Global Center on Adaptation. Keynote spreker is Maarten Loonen, Associate Professor Arctic Ecology. In verschillende deelsessies gaan deskundige sprekers vervolgens in op de relatie tussen klimaat en menselijk handelen, klimaat en de stad, klimaat en landbouw, klimaat en gezondheid en klimaat en water.

Aanmelden
Het symposium vindt plaats bij EnTranCe op de Zernike Campus en begint om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur.

Per deelsessie is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Gerelateerd