jun 23
- jun 24

TransFuture Festival

EnTranCe, Zernikelaan 17

Op 23 en 24 juni vindt de tweede editie plaats van dit unieke festival rond nieuwe energie en verandering. Op het TransFuture Festival ontmoeten onderzoekers, studenten, zzp’ers, bedrijven en publiek elkaar. Mensen met twee benen op de grond en één overtuiging: de toekomst is al begonnen! Het festival is vrij toegankelijk voor iedereen.

Het programma is enorm gevarieerd, met onder meer pitches van energy startups van Startup Fast Track, een grote energiemarkt, workshops van De Jonge Onderzoekers en de reizende tentoonstelling De Nordic City van de IABR, De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. De IABR is een architectuur biennale die permanent onderzoek doet naar de toekomst van de stad. Belangrijk middel dat zij daarbij inzet is het Projectatelier: een langlopend ontwerpend onderzoekstraject waar de IABR in gezamenlijk opdrachtgeverschap met een (meestal stedelijke) overheid een bestaande opgave tijdelijk onderbrengt in de vrije, culturele ruimte om zo te komen tot innovatieve, concrete oplossingen. Tijdens het TransFuture Festival toont het Projectatelier Groningen de kansen en mogelijkheden voor de regio voor de ontwikkeling van een economie gebaseerd op hernieuwbare energie en een beperkte uitstoot van CO2. Een economie die nieuwe banen schept voor lager en hoger opgeleiden, die waarde en opbrengst creëert voor burgers, collectieven en ondernemingen in het gebied, die nieuwe technologie op gebied van energie en informatie optimaal inzet, en die nieuwe vestigingsmilieus oplevert voor mensen en bedrijven.

Zie voor alle informatie en het hele programma de website en-tran-ce.org

Gerelateerd