jul 14

VBNO-Borrel op de Kade

16:00 Indoor Soccer Centre Ulgersmaweg 12

De VBNO organiseert samen met Indoor Soccer Centre een borrel op de kade. Als de langste dag van het jaar voorbij is duurt het nog even voordat de grote vakantietrek gaat plaats vinden. Ter overbrugging van deze lange periode wil de VBNO een passend moment inbouwen. En dat gaan we doen met een borrel en een barbecue op vrijdag 14 juli a.s.

En daarvoor hebben we een speciale locatie beschikbaar, n.l. de kade aan het Van Starkenborghkanaal bij Indoor Soccer Centre. Voor de catering is dan het wel van belang om te weten wie en vooral hoeveel mensen er komen. Dus opgave is verplicht. Graag uiterlijk 12 juli via www.vbno.info

Gerelateerd