jun 28

ZO-bijeenkomst wateroverlast Euvelgunne

16:00 Dennis Cooking Place Stavangerweg 21-22

Bedrijvenvereniging Zuidoost werkt samen met de gemeente Groningen en de beide waterschappen aan maatregelen om de afvoer van regenwater van het bedrijventerrein Euvelgunne te verbeteren. De huidige situatie leidt tot wateroverlast op het bedrijventerrein en in de stad, en tot overbelasting van de rioolwaterzuivering Garmerwolde. Op korte termijn zijn maatregelen nodig.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u onder andere uitleg over de te nemen maatregelen en over de subsidieregeling die voor deelnemende bedrijven in het leven zal worden geroepen. ZO zorgt uiteraard voor een kopje koffie en een broodje.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 26 juni door een mail te sturen naar het secretariaat van Bedrijvenvereniging Zuidoost (info@bedrijvenvereniging -zo.nl). Maar ook als u op het laatste moment besluit om te komen bent u uiteraard van harte welkom.

Gerelateerd