apr 18

ZO Fondslunch

12:00 Noorderpoort Euroborg

Bedrijvenvereniging Zuidoost nodigt al haar leden uit voor de Fondslunch op donderdag 18 april in Noorderpoort Euroborg. Het bestuur van ZO zal in deze informele lunchmeeting kort iets uitleggen over Het Fonds Ondernemend Groningen. Graag hoort het bestuur welke ideeën er leven bij de ondernemers op Zuidoost en hoe deze tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Het Fonds Ondernemend Groningen, kortweg Het Fonds, wil ondernemersverenigingen stimuleren en faciliteren bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad. Alle ondernemers dragen bij aan Het Fonds en zijn dan ook van harte welkom om ideeën en plannen aan te dragen. ZO heeft in het verleden al veel mooie projecten kunnen doen met de gelden uit het Fonds.

Programma

12.00 uur  Ontvangst met lunch

12.10 uur  Welkom door ZO en toelichting op Het Fonds

12.25 uur  Ronde tafel brainstorm

13.00 uur  Plenaire samenvatting

13.30 uur  Einde bijeenkomst

Aanmelden
Graag ontvangt ZO je aanmelding uiterlijk 12 april i.v.m. de catering. Je kunt je online aanmelden via 'Mijn ZO' op de website van de bedrijvenvereniging.

Lukt dit niet, mail dan even naar Marlies Schipperheijn van het secretariaat (info@bedrijvenvereniging-zo.nl).

Gerelateerd