21 AUGUSTUS 2017 | Klaas Holtman

‘Bedrijfsleven en studenten hebben elkaar veel te bieden in Groningen en Noord Nederland’

De Kei-week is achter de rug, en duizenden nieuwe studenten vestigen zich in Groningen. Zeer velen van hen verlaten het Noorden na afloop van hun studie weer, omdat ze menen dat elders de betere banen zijn. Onlangs maakte wethouder Joost van Keulen bekend dat de gemeente Groningen studenten wil gaan wijzen op de vele bedrijven die hier zijn gevestigd. Desgevraagd reageert Klaas Holtman, voorzitter van de Bedrijvenvereniging WEST, in onderstaand blog op dit thema.

Maar er is meer. Want er zitten in het Noorden, en in Groningen in het bijzonder, niet alleen meer top-bedrijven dan studenten vaak weten, ook zijn veel van die bedrijven vaak bezig met belangrijke, maatschappelijk relevante thema’s.

‘Wanneer studenten denken dat er in de Randstad meer banen van niveau zijn te vinden dan in het Noorden, dan hebben ze daarin gelijk. In kwantitatieve zin klopt dat ook. Dat ook Groningen en Noord Nederland een aantrekkelijk carrièreperspectief te bieden hebben is bij teveel studenten nog niet bekend. Er zijn in Groningen en Noord Nederland veel meer interessante bedrijven met een aantrekkelijk carrièreperspectief dan bij veel studenten bekend is. Terecht dan ook dat wethouder Van Keulen aan de bel trekt en namens de gemeente Groningen het initiatief heeft genomen om samen met bedrijfsleven, RUG en Hanze Noordelijke bedrijven in contact te brengen bij studenten.

Zo heeft zich in Groningen een krachtige cluster ‘lifesciences’ ontwikkeld, waar door bedrijven onder ander binnen de Life Cooperative,  gewerkt wordt  aan innovaties met grote maatschappelijke impact. Bijvoorbeeld: slimmere medicijnen, nieuwe zoetstoffen, betere meetapparatuur… Er is in Groningen een heel krachtig chemiecluster ontstaan dat nog eens versterkt en bevestigd is met de Nobelprijstoekenning aan professor Ben Feringa.

Het energietransitiecluster heeft zich eveneens krachtig ontwikkeld, mede dankzij de steun van bedrijven als Gasunie, GasTerra en NAM. De transitie naar een duurzamere economie heeft in Groningen geleid tot topinstituten als Energy Academy Europe en EnTranCe, beide zijn uniek in hun soort.Wie kan andere plaatsen noemen waar wetenschap, hogescholen en bedrijven zo concreet en zichtbaar samen werken aan nieuwe vormen van energie, opslag en distributie? Dat studenten ook laten voelen en ervaren tijdens hun studie in Groningen, dat is de ambitie.  

Wanneer studenten weten hoe innovatief en ondernemend de noordelijke economie de laatste tien jaar is geworden, zou dat ook kunnen bijdragen aan hun wil om hier te blijven. Veel clusters zijn groeiend en op zoek naar hoogwaardig personeel.

Daar komt bij dat veel “millennials” dingen willen doen die relevant zijn, en die bijdragen aan een betere wereld.  “Millennials” kiezen voor een betere wereld, maar ook voor een beter leven, en dan is het Noorden juíst een aantrekkelijke regio.

Om de studenten te laten zien welke bedrijven hier allemaal zijn, zouden we ze uit de ‘bubble’ van RUG en Hanze moeten zien te halen. Daarbij zou Noord-Nederland ook kunnen laten zien dat er hier echt wéreldbedrijven zijn gevestigd, en dat je heus niet alleen maar bent aangewezen op een voorspelbare loopbaan in de Randstad.  

In Noord Nederland hebben zich interessante bedrijven ontwikkeld: Catawiki bijvoorbeeld, opgericht door de Groninger René Schoenmakers. Of Voys in Groningen, opgericht door Mark Vletter. Of de Groningse startup HackerOne.  Maar er zijn vele bedrijven die low profile opereren maar wel degelijk wereldspeler zijn in hun branche. Snel denk ik dan aan Ophtec, Hooghoudt, NNZ, Bollegraaf, Cordial, Koepon, Kisuma, Variass, Xpar Vision, Wagenborg, HR Group, Stopaq, Resato, Photonis, Mobacc, Eska

En in de ranglijst van Effectory en Intermediair met de Beste Werkgevers van Nederland komen ook veel Noordelijke bedrijven voor. Bedrijven die ik ken zijn er bewust mee bezig om er voor te zorgen dat de stijl van leidinggeven energiegevend is en die talenten binden en boeien, maar ook los durven te laten wanneer carrièrepaden hierom vragen.

Wel zullen ook de bedrijven zichzelf beter moeten gaan presenteren. Op de Campus in Groningen is een sterk bedrijvencluster aanwezig maar in de zichtbaarheid van die bedrijven voor studenten zijn nog veel stappen te zetten. Bedrijven die niet op de campus gevestigd zijn zullen extra hun best moeten doen.

De kennisinstellingen hebben stappen gemaakt, maar ook daar is nog veel te winnen. WEST maar ook VNO NCW/MKB Noord zijn graag bereid om een nog grotere schakelfunctie te vervullen in uitwisseling van kennis tussen docenten en bedrijven. Ook zouden de Groningse bedrijven zich duidelijker mogen profileren door de samenwerkingen met de academische centra extra aandacht te geven. Ook hier wil WEST haar steentje graag in bijdragen. Wanneer je de weg kent binnen de instellingen zijn deze goed benaderbaar.

Kortom: op 4 september is de opening van het Academisch Jaar 2017-2018, op 5 september opent het Hogeschooljaar en op 6 september is de officiële start van het MBO jaar. Volop kansen voor bedrijven om nog eens kritisch te kijken naar de samenwerkingsmogelijkheden en de presentatie bij het onderwijs.

Indien nodig wil ik graag ondersteunen bij het leggen van de juiste contacten. De Noordelijke economie kenmerkt zich door korte lijnen en goede samenwerkingen tussen bedrijven en kennisinstellingen. Het is goed dat de gemeente Groningen actief zoekt naar mogelijkheden om die samenwerking te verbeteren, graag ondersteunt WEST daarin.

Ik hoop van harte dat in 2017-2018 weer de nodige stappen gezet worden in het binden en boeien van veel studenten voor uitdagingen die Noord Nederland biedt.

 

Klaas Holtman

(Klaas Holtman is voorzitter van Bedrijvenvereniging West en ambassadeur van Campus Groningen.)

 

 

‘Bedrijfsleven en studenten hebben elkaar veel te bieden in Groningen en Noord Nederland’
‘Bedrijfsleven en studenten hebben elkaar veel te bieden in Groningen en Noord Nederland’