06 NOVEMBER 2017 | Klaas Holtman

‘Goed dat Gemeente Groningen steun geeft aan Noordelijke Luchthaven’

‘Tijdens Let’s Gro waren er diverse specialisten en ervaringsdeskundigen die met warme gevoelens spraken over de voordelen van een regionale luchthaven bij de Stad. Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank, benadrukt dat het niet de wens moet zijn om rechtstreeks naar grote bestemmingen te vliegen, maar juist het gebruik binnen Europa te stimuleren. Vervoersspecialist Carlo van de Weijer sprak over de technologische vooruitgang die minder vervuilend vliegen mogelijk maakt.

Ondernemer en vervoerspecialist Geert Kloppenburg zag grote mogelijkheden voor de ontwikkeling van “drone-vliegvelden”. Urbanontwikkelaar Brent Toderian geeft aan dat een luchthaven voor de ontwikkeling en bereikbaarheid van bedrijven een groot voordeel is, gezien de steeds verdere regionalisering van de samenleving en verdere internationalisering waar de jeugd om vraagt. Zeker bij een verdere internationalisering van kenniscentra hoort een luchthaven. Retailspecialist Ibrahim Ibrahim kwam vanuit London met de trein via Schiphol en feliciteert Groningen met de nieuwe verbinding op London Southend, een luchthaven die zich positief ontwikkelt en op dezelfde afstand als Heathrow van centrum London.

 

Tijdens Let’s Gro kwam RTV Noord met bericht dat bronnen meldden dat Stad niet met gevraagde miljoenen over de brug komt voor de “noodlijdende” luchthaven. Bovendien heeft het College in het coalitieakkoord laten weten niet te investeren in de luchthaven. Enkele partijen - Groen Links en D66 - hadden herhaaldelijk laten weten geen € 12 miljoen te willen investeren.

 

Inmiddels is bekend dat het College van Groningen bereid is om een pakket te ondersteunen van € 6 miljoen, en op termijn de verkoopopbrengst van een gedeelte van de aandelen te willen storten naar Groningen Airport Eelde. De storting van € 6 miljoen is onvoorwaardelijk, direct in contanten en voldoende om met de toezeggingen van de andere aandeelhouders de eerste plannen van de luchthaven te realiseren.

 

Het College van Groningen is van ver gekomen. Het vertrouwen in de toekomst van de luchthaven is groot, en de toezeggingen vanuit het bedrijfsleven zijn voldoende om € 6 miljoen ongeconditioneerd toe te zeggen.

 

 Liever had ik € 12 miljoen gezien en rust aan het aandeelhoudersfront, maar de beweging die het Gronings College nu maakt zonder provinciale steun is fors en verdient respect en steun.'

 

Klaas Holtman

Voorzitter bedrijvenvereniging WEST

 

 

 

 

Klaas Holtman
Klaas Holtman
‘Goed dat Gemeente Groningen steun geeft aan Noordelijke Luchthaven’
‘Goed dat Gemeente Groningen steun geeft aan Noordelijke Luchthaven’