23 JUNI 2014 | Guus Vries

Guus Vries, voorzitter VBNO: 'Een prachtige uitdaging!'

Enigszins vereerd maak ik graag gebruik van de uitnodiging een korte blog te schrijven voor de nieuwe website van de Groninger Ondernermers Courant. Mijn naam is Guus Vries, ik ben 50 jaar jong en onder meer eigenaar van het bedrijf “Vries Handel & Advies”. Zoals uit die naam reeds blijkt, houd ik mij voornamelijk bezig met een breed scala aan handelsactiviteiten enerzijds en advieswerk en marktonderzoeken anderzijds.

In mei dit jaar was voor mij de eer weggelegd om Frits van der Heide op te volgen als voorzitter van de VBNO (Vereniging Bedrijven Noord-Oost). Het voorzitterschap zie ik als een prachtige uitdaging, de VBNO is een actieve en bloeiende ondernemersvereniging met zo’n 150 leden en een enthousiast en deskundig bestuur. Mijn zakelijke roots liggen, met uitzondering van een vijfjarig uitstapje met een bedrijf naar de Bornholmstraat, ook nadrukkelijk in het Noordoostelijke deel van de stad Groningen en mijn betrokkenheid bij het betreffende gebied is dan ook groot.

VBNO-projecten en Het Fonds Ondernemend Groningen
De VBNO heeft het Fonds Ondernemend Groningen vanaf de oprichting gesteund en nu de bekendheid ervan steeds groter wordt, passeren er geleidelijk aan steeds meer interessante projecten die vanuit Het Fonds gefinancierd kunnen worden. Een goed voorbeeld daarvan voor de VBNO betreft het project “opvallen langs de ring”. Het zal u niet ontgaan zijn dat er aan de Oostelijke Ringweg al geruime tijd forse wegwerkzaamheden plaatsvinden, die uiteindelijk gaan resulteren in een prima infrastructuur met ongelijkvloerse kruisingen. Om de zaken nog meer te verfraaien, ontstond er een plan om bij de belangrijkste knooppunten herkenbare markeringen te gaan plaatsen, die refereren aan bijvoorbeeld de activiteiten die er in het gebied bij dat knooppunt plaatsvinden. De plannen zijn gepresenteerd in onze meest recente ALV en werden daar omarmd door de leden.

Een ander voorbeeld van een aansprekend project van de VBNO betreft het plan om de busbaan over het van Starkenborghkanaal, middels een soort van steigerconstructie, geschikt te maken voor fietsers. Als dit haalbaar blijkt wordt de fietsverbinding tussen de binnenstad en met name het Kardinge-gebied aanzienlijk verbeterd en de reisduur dus fors verkort.

Ten slotte wil ik graag nog even stil staan bij het feit dat er een erg prettige en vruchtbare samenwerking is met de andere bedrijvenverenigingen (VBZO en VBGW), de GCC, de Gemeente Groningen, het VNO/NCW en het MKB Noord. Vanuit deze samenwerking is ondermeer het prachtige initiatief voor de Groninger Ondernemers Courant ontstaan en daarmee is er een stevige basis gelegd voor een prima functionerend communicatieplatform voor de ondernemers in de stad Groningen, alsmede de omringende regio’s.

Ik wens de Groninger Ondernemers Courant een fantastische toekomst en heb daar het volste vertrouwen in.

Namens de VBNO,

Guus Vries, voorzitter

Guus Vries, voorzitter VBNO: 'Een prachtige uitdaging!'
Guus Vries, voorzitter VBNO: 'Een prachtige uitdaging!'