06 NOVEMBER 2017 | Klaas Holtman

‘Goed dat Gemeente Groningen steun geeft aan Noordelijke Luchthaven’

‘Tijdens Let’s Gro waren er diverse specialisten en ervaringsdeskundigen die met warme gevoelens spraken over de voordelen van een regionale luchthaven bij de Stad. Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank, benadrukt dat het niet de wens moet zijn om rechtstreeks naar grote bestemmingen te vliegen, maar juist het gebruik binnen Europa te stimuleren. Vervoersspecialist Carlo van de Weijer sprak over de technologische vooruitgang die minder vervuilend vliegen mogelijk maakt.

Ondernemer en vervoerspecialist Geert Kloppenburg zag grote mogelijkheden voor de ontwikkeling van “drone-vliegvelden”. Urbanontwikkelaar Brent Toderian geeft aan dat een luchthaven voor de ontwikkeling en bereikbaarheid van bedrijven een groot voordeel is, gezien de steeds verdere regionalisering van de samenleving en verdere internationalisering waar de jeugd om vraagt. Zeker bij een verdere internationalisering van kenniscentra hoort een luchthaven. Retailspecialist Ibrahim Ibrahim kwam vanuit London met de trein via Schiphol en feliciteert Groningen met de nieuwe verbinding op London Southend, een luchthaven die zich positief ontwikkelt en op dezelfde afstand als Heathrow van centrum London.

 

Tijdens Let’s Gro kwam RTV Noord met bericht dat bronnen meldden dat Stad niet met gevraagde miljoenen over de brug komt voor de “noodlijdende” luchthaven. Bovendien heeft het College in het coalitieakkoord laten weten niet te investeren in de luchthaven. Enkele partijen - Groen Links en D66 - hadden herhaaldelijk laten weten geen € 12 miljoen te willen investeren.

 

Inmiddels is bekend dat het College van Groningen bereid is om een pakket te ondersteunen van € 6 miljoen, en op termijn de verkoopopbrengst van een gedeelte van de aandelen te willen storten naar Groningen Airport Eelde. De storting van € 6 miljoen is onvoorwaardelijk, direct in contanten en voldoende om met de toezeggingen van de andere aandeelhouders de eerste plannen van de luchthaven te realiseren.

 

Het College van Groningen is van ver gekomen. Het vertrouwen in de toekomst van de luchthaven is groot, en de toezeggingen vanuit het bedrijfsleven zijn voldoende om € 6 miljoen ongeconditioneerd toe te zeggen.

 

 Liever had ik € 12 miljoen gezien en rust aan het aandeelhoudersfront, maar de beweging die het Gronings College nu maakt zonder provinciale steun is fors en verdient respect en steun.'

 

Klaas Holtman

Voorzitter bedrijvenvereniging WEST

 

 

 

 

lees meer >>

27 OKTOBER 2017 | Mark Engberts

Groningen wordt steeds mooier. Maar….

Groningen zit in een flow! Dat constateert Mark Engberts, bestuurslid van de Groningen City Club. Onlangs ging hij met het college van B en W op inspectietocht door de binnenstad, een soort retail-safari. Hij constateerde dat Groningen er ook voor ondernemers weliswaar goed voor staat, maar ook dat er nog veel te verbeteren valt. Lees hieronder verder voor zijn blog op de Groninger Ondernemers Courant...

Op safari in een stad. Het klinkt overdreven, maar is het toch niet. Een door wethouder Ton Schroor gesuggereerde variant op het jaarlijks treffen tussen College en GCC. Het treffen voert ons door de binnenstad. Enerzijds om even uit de ‘vergadersetting’ te zijn, anderzijds om gezamenlijk te beleven wat ons allen aangaat. Een goed winkelklimaat in een gastvrije stad.

Wat opvalt: Groningen zit in een flow! Komend vanuit een pittige periode met leegstand en weinig consumentenvertrouwen is Groningen gestegen tot de top 3 van meest gewilde vestigingsplaatsen voor ondernemers. Alweer een toppositie voor Groningen, voorwaar niet de eerste keer de afgelopen jaren..

Wat nog meer opvalt: er valt nog veel te winnen. Heel veel. Met name op het gebied van een gastvrije ontvangst en ontspannen winkelen. Dat ligt niet aan het aanbod, dat is meer dan goed.

Maar het wandelen met een groep ‘influencers’ door de binnenstad maakt dat je anders kijkt naar wat er om je heen gebeurt. En dat is waar safari werkelijkheid wordt. Teveel straten zoals de Carolieweg en de Herestraat zijn een speelbal voor toeleveranciers. Grote vrachtwagens rijden af en aan. Voor het winkelend publiek nogal hinderlijk. Lawaai, stank en opletten om niet in al winkelend op onplezierige wijze geconfronteerd te worden met flinke auto’s.

De kroon werd gespannen tegen het eind van de ochtend. Lopend naar de Zwanestraat werden we ingehaald door een politieauto. Blijkbaar was er een melding vanuit de Zwanestraat, want er was duidelijk sprake van haast. Tot hun (en onze) stomme verbazing konden ze de Zwanestraat echter met geen mogelijkheid in. Twee grote vrachtwagens waren aan het lossen. Naast elkaar! Links en rechts ongeveer een meter ruimte…problemen en gevolg laten zich raden.

Het doet de discussie over venstertijden wel oplaaien. Dat er geleverd moet kunnen worden staat buiten kijf. Dat het anders moet, ook. Het is een ingewikkeld probleem dat niet zomaar opgelost kan worden. Het gaat zowel winkelend publiek aan, als winkeliers, producenten, leveranciers en handhavers. Er gebeurt veel in een stad als Groningen. Daar horen ongelukken die met een beetje goede wil vermijdbaar zijn niet bij.
Waar het begint is, zoals altijd, bij jezelf. Denk na over hoe en waar je de auto neerzet als chauffeur. Spreek als ondernemer de chauffeur aan als je ziet dat het anders kan.

Zoals we als ondernemers altijd moeten kijken naar een algemeen belang. Ook als het gaat om uitstallingen en reclame. Natuurlijk levert het voor de korte termijn extra omzet op als je de hele stoep volbouwt met tafels en borden. Maar doe het in het redelijke. Laat ruimte voor minder validen en hou rekening met je buren. Handhaving juich ik toe, waar ondernemers er samen niet uitkomen.
Met de gemeente hebben we de afspraak dat er vanaf 1 januari streng gehandhaafd gaat worden. Laat dat niet nodig zijn! Ruimte voor bezoekers in een levendige binnenstad. Ook dat is ondernemen.

Groningen wordt steeds mooier.

 

Mark Engberts

(Mark Engberts is manager CRM/Oplage bij NDC mediagroep, oud-voorzitter van de Groningen City Club en momenteel bestuurslid van de Groningen City Club.)

 

lees meer >>

30 AUGUSTUS 2017 | Guus Vries

Nazomeren

Noord Nederland was dit jaar als laatste aan de beurt met de bouwvakantie. Leuke consequentie daarvan is het feit dat “de rest van Nederland” alweer op volle toeren draait en wij in Groningen nog even een beetje vanuit een relaxmodus opereren. Wel wat aan het werk, maar ook vooral genieten van al het moois onze stad ons in deze periode biedt, zoals de Keiweek, Noorderzon, Bommen Berend en tal van andere activiteiten en festiviteiten.

lees meer >>

28 AUGUSTUS 2017 | Hans de Preter

GROC.NL: niet alleen brenger van nieuws uit Groningse economie

Onlangs bereikte de Groninger Ondernemers Courant een nieuwe mijlpaal: de zesduizendste volger van onze Facebookpagina. De redactie van de Groninger Ondernemers Courant (GROC) is blij met het feit dat er in het drukke Noordelijke medialandschap kennelijk ook een plekje is voor de Groninger Ondernemers Courant, en dat ons bereik blijft groeien.

lees meer >>

21 AUGUSTUS 2017 | Klaas Holtman

‘Bedrijfsleven en studenten hebben elkaar veel te bieden in Groningen en Noord Nederland’

De Kei-week is achter de rug, en duizenden nieuwe studenten vestigen zich in Groningen. Zeer velen van hen verlaten het Noorden na afloop van hun studie weer, omdat ze menen dat elders de betere banen zijn. Onlangs maakte wethouder Joost van Keulen bekend dat de gemeente Groningen studenten wil gaan wijzen op de vele bedrijven die hier zijn gevestigd. Desgevraagd reageert Klaas Holtman, voorzitter van de Bedrijvenvereniging WEST, in onderstaand blog op dit thema.

lees meer >>

23 JUNI 2014 | Guus Vries

Guus Vries, voorzitter VBNO: 'Een prachtige uitdaging!'

Enigszins vereerd maak ik graag gebruik van de uitnodiging een korte blog te schrijven voor de nieuwe website van de Groninger Ondernermers Courant. Mijn naam is Guus Vries, ik ben 50 jaar jong en onder meer eigenaar van het bedrijf “Vries Handel & Advies”. Zoals uit die naam reeds blijkt, houd ik mij voornamelijk bezig met een breed scala aan handelsactiviteiten enerzijds en advieswerk en marktonderzoeken anderzijds.

lees meer >>

28 MEI 2014 | Klaas Holtman

“Trots op ondernemend Groningen!”

“In Groningen zijn wij niet gewend om zaken waar we hier goed in zijn ook als zodanig te presenteren. We hebben hier altijd de neiging om bescheiden en nuchter te zijn, zelfs wanneer er echt sprake is van uitzonderlijk goede prestaties. En dat is soms wel een beetje jammer.

lees meer >>